top of page

Generasi Yang KuatBacaan Alkitab : 2 Timotius 1:3-14 (5-7)

 

“Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kerana itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.” (TB)

 

Dari bacaan di atas ada empat nama dan peringkat umur yang berbeza: Paulus, Timotius, Lois dan Eunike. Sebelum kita membahas bahagian ini, ada baiknya kita melihat perbezaan generasi menurut kajian Dr Alexis Abramson seperti dibawah ini.

 

Menurut beliau, tahun kelahiran kita sangat mempengaruhi tingkah laku, persepsi, nilai dan kelakuan kita. Dari situlah, kita dapat melihat persamaan dalam generasi yang lahir pada lingkungan masa yang sama. Mari kita kenali cirri-ciri dan perbezaan generasi dengan lebih dekat.

1.            Baby Boomers

 • Lahir antara tahun 1946-1964. Selepas perang dunia kedua. Umur antara 57-75.

 • Meniti tahun-tahun terakhir dalam pekerjaan. Mengguna media tradisional.

 • Mempunyai cirri-ciri seperti: komited, berdikari, berdaya saing. Mereka sukar menerima perubahan atau “degil”.

2.            Generasi X (Gen X)

 • Lahir antara tahun 1966-1980. Teknologi berkembang pantas.

 • Bergelut menyesuaikan diri (media digital dan bukan digital). Tanggungjawab kewangan yang tinggi (tanggung anak-anak dan orang tua).

 • Miliki personality seperti: pandai menyelesaikan masalah, rajin mengkaji, dan berfikiran logik.

3.            Generasi Y (Gen Y)

 • Digelar sebagai Millenials / millenium. Lahir antara tahun 1980-1995.

 • Pertama membesar dengan zaman Millenium baru (awal 2000an).

 • Digelar juga sebagai ‘digital natives’ sebab telah merasai pengalaman menggunakan pelbagai media sosial.

 • Personaliti seperti: Yakin, sering rasa ingin tahu dan sering mempersoalkan banyak isu. Sehingga kurang disenangi generasi yang lebih tua.

 

4.            Generasi Z (Gen Z)

 • Lahir ketika teknologi sudah berkembang lengkap (1997-2012).

 • Memiliki handphone seawall 10 tahun dan menggunakan masa berjam-jam.

 • Memiliki personality seperti: bercita-cita tinggi, yakin dan sangat bergantung pada dunia digital.

5.            Generasi Alpha

 • Lahir pada tahun 2010-2025.

 • Mengenal gajet dan sangat pintar menggunakan teknologi canggih. Setiap minggu ada 2.5 juta anak dilahirkan di dunia.

 • Dijangka memberi impak pada dinamika dunia –komunikasi global.

 • Namun terdedah kepada ancaman cyber dan kesihatan mental kerana dipengaruhi oleh media sosial. (sumber: ByNazurah Hassan Posted on September 19, 2021 https://siraplimau.com/maksud-generasi-x-y-z-alpha#google_vignette diakses pada Jumaat 26 Jan 2024 jam 10:44pm)

 

Kembali kepada ayat Alkitab di atas tadi, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah atas iman dan kekudusan Timotius. Dimana Timotius mewarisi iman ibunya (Eunike) dan neneknya (Lois). Walaupun Timotius terpisah dari Rasul Paulus yang sedang berada di dalam penjara, namun Paulus tetap mengingat dan mendoakan anak rohaninya Timotius. Paulus tahu, pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah dan memerlukan dorongan dan galakan dari dirinya. Berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah Timotius terima, Paulus menasihati Timotius agar tidak malu berksaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus (2 Tim 1:8). Hubungan mereka bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga merupakan pembentukan senior yang akan menyelesaikan tugasnya (2 Tim 4:6-8).

 

Paulus, Eunike, Lois dan Timotius adalah dari generasi yang berbeza. Mereka menjadi generasi yang kuat adalah kerana dari generasi ke generasi yang saling membantu dan melengkapi. Setiap generasi saling memerlukan. Sudah tentunya cabaran dalam setiap era berbeza-beza namun satu kalimat yang menjamin kekuatan setiap generasi adalah Takut akan Tuhan. Dalam Alkitab banyak sekali contoh peribadi yang kuat dan berhasil dalam bidang masing-masing, diantaranya:

 

 1. Yusuf –ditolak oleh adik-beradik tirinya- dijual jadi hamba- namun diangkat olehTuhan menjadi penguasa nombor dua di Mesir (Kejadian 37-50(45:5-8; 50:19-21).

 2. Musa –Seorang yang tergolong dalam senarai bayi yang akan dibunuh oleh Firaun, namun atas kehendakTuhan diangkat menjadi anak puteri Firaun. Dan akhirnya membawa orang Israel keluar menuju tanah Perjanjian Tuhan –Kanaan (Kitab Keluaran)

 3. Yosua –miliki mentor iaitu Musa- berani berdiri atas janji Tuhan- dapat merebut tanah Kanaan (Kitab Yosua).

 4. Gideon -orang biasa- kaum Israel ditindas oleh musuh/Midian- dia musnahkan altar baal penduduk kota- mendapat kemenangan besar dalam perang (Hakim-Hakim 6-8).

 5. Rut –Bukan keturunan Israel- memilih Tuhannya Israel- menjadi salah satu nenek moyang Yesus dalam silsilah (Kitab Rut).

 6. Samuel –jawapan doa- mendengar suara Tuhan- menjadi Hakim (Kitab 1 Samuel).

 7. Daud –Pemberani- menunggu waktu Tuhan- menjadi raja (Kitab 1 & 2 Samuel)

 8. Salomo –Raja dan arkitek bangunan megah- dikuasai hikmat Tuhan (Kitab 1 Raja-Raja).

 9. Daniel –ditawan bersama kawan-kawannya- pendoa yang setia- dipercayai oleh raja (Kitab Daniel).

 10. Tabita atau Dorkas –tukang jahit pakaian- membantu janda-janda - dikenang jasanya (Kisah Para Rasul 9:36-43).

 11. Stefanus –martir/ mati syahid pertama- mengampuni- benih orang percaya- gereja bertumbuh (Kisah Para Rasul 6-7).

 12. Dan banyak lagi.

 

Peribadi di luar Alkitab seperti: Origen (tahun 185-254 Masehi: Ahli Teologi, Cendiakiawan terkemuka zaman gereja awal- berjaya mematahkan dalil ajaran sesat – Dari buku: Siri Sejarah Gereja untuk keluarga –PristineWorld, mukasurat 89), Manny Pacquiao (Atlet Petinju- orang biasa dan miskin namun berjaya kerana usaha gigih dan pertolongan Tuhan, dia dapat menolong banyak orang miskin di desanya), Hannah Yeoh (Ahli Politik- diakui oleh banyak orang tentang intergriti dan kesungguhan perkhidmatannya sebagai Wakil rakyat yang disegani), dan banyak lagi.

 

Dari sejarah dalam segala zaman, penentu sebuah generasi menjadi kuat dan berhasil dalam ketujuh pilar atau tiang kerjaya adalah kerana memiliki sikap yang sungguh- sungguh takut akan Allah dan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap kekuatan dan segenap akal budi.

 

Bagaimana dengan anda? Tuhan boleh mengangkat anda ketahap yang lebih tinggi sepertimana contoh-contoh di atas agar nama Tuhan dimuliakan.

 

Jadilah generasi yang beriman, generasi yang mencari Firman Allah, genersai yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Pernyataan Allah ini akan menjadi bahagian hidupmu iaitu, “Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengn setia.” (Ulangan 28:13)

 

Bahan Doa

Berdoa kebangkitan Generasi Akan Datang dalam iman yang benar dan teguh mengharungi segala cabaran dan rintangan kehidupan. Mempunyai iman seperti Daniel dan teman-temannya mengharungi cabaran globalisasi yang semakin mencabar.

 1. Kegerakan generasi muda secara global memberitakan Kristus di setiap persekolahan, university dan pusat-pusat pendidikan yang terkenal di seluruh dunia. Dunia mengalami penuaian jiwa besar-besaran merentasi semua suku, budaya dan bangsa.

 2. Cabaran Generasi Baru secara global berkaitan dengan masalag identity yang makin menyerang anak-anak muda seperti penyalahgunaan teknologi AI (Artificial Intelligence), LGBTǪ, masalah moral dan pengaruh ketagihan dadah, media social dan seksual bebas yang sedang mengambil masa anak-anak muda.

 3. Kegerakan pemuridan yang efektif dan dinamik di peringkat global melalui kaedah- kaedah yang relevant, disengajakan dan mendekatkan Gereja-Nya kepada komuniti. Gereja diterima dengan baik kerana melalui GerejaNya manusia mengenal Tuhan.

Comments


bottom of page