top of page

Kejadian dan Keberanian dalam Pengorbanan - Kisah Abraham


Bacaan Alkitab: Kejadian 22:1-19


Firman-Nya, “Bawalah anakmu, anak tunggal yang kamu kasihi, iaitu Ishak, dan pergilah ke Tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, di atas salah sebuah gunung yang akan Kusebutkan kepadamu.” Kejadian 22:2


Kisah pengorbanan Abraham Ishak dalam Kitab Kejadian adalah gambaran keberanian yang luar biasa dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ayat Kejadian 22:2 mencatatkan perintah Tuhan kepada Abraham untuk mengorbankan anak tunggalnya, Ishak, sebagai tanda ketaatan dan kepercayaan kepada-Nya.


Abraham menunjukkan keberanian rohani yang luar biasa apabila dia sanggup mengorbankan apa yang paling berharga baginya, iaitu anaknya yang telah lama ditunggu-tunggu.


Dia bukan sahaja bersedia untuk membuat korban, tetapi juga percaya bahawa Tuhan, yang telah memberinya janji keturunan melalui Ishak, akan memenuhi rancangan-Nya dengan cara yang luar biasa.


Doa hari ini:

  1. Kesanggupan Berkorban: Berdoalah agar kita mempunyai kesanggupan dan keberanian untuk sanggup berkorban, menyerahkan segala yang kita miliki kepada Tuhan, tanpa teragak-agak atau bertangguh.

  2. Percaya dalam Kesusahan: Meminta kepada Tuhan bahawa kita boleh mempercayai rancangan-Nya walaupun dalam kesusahan dan pengorbanan, percaya bahawa Dia sentiasa mempunyai rancangan yang lebih besar.

  3. Kemuliaan dalam Ketaatan: Berdoalah agar ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kemuliaan kepada-Nya, supaya melalui perjalanan iman dan ketaatan kita, orang lain dapat melihat kuasa dan kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita.

Comments


bottom of page