top of page

Ketika Saya BesarPeter ingin jadi doktor bila besar nanti.


Adakah anda tahu anda ingin menjadi apa besar nanti?


Anda mungkin ingin menjadi artis, jururawat, angkasawan, atau mungkin pegawai polis.


Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk anda.


Dia tahu apa yang anda akan seronok lakukan suatu hari nanti. Dan dia akan membantu anda menjadi pandai untuk melakukannya.


Jika anda berdoa kepada Tuhan dan mempelajari apa yang Dia katakan dalam Alkitab, Dia akan membantu anda mengetahui apa yang Dia mahukan untuk anda.


 

Ayat Alkitab:

Dan setiap langkahmu ingatlah apa yang dikehendaki Allah, dan Dia akan menolongmu melakukan yang benar. Amsal 3:6


 

Doa saya:

Tunjukkan kepada saya, Tuhan, supaya saya dapat melihat dengan tepat seperti apa yang Engkau kehendaki.

bottom of page