top of page

Menempatkan Hidup Kita di Hadapan Tuhan: Pertaubatan dan Transformasi


Bacaan Alkitab: Keluaran 21-30


Jalanilah kehidupan sehari-hari biasa anda— tidur, makan, pergi bekerja, dan berjalan-jalan — dan letakkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan. (Baca Roma 12:1-2)


Perintah dan hukum diperkenalkan kepada orang Israel di padang gurun, mencakupi hampir setiap aspek kehidupan mereka. Nampaknya mereka harus menjalani hidup mereka semula lagi, di bawah tuntunan yang baharu daripada Tuhan.


Pertaubatan dan transformasi adalah lebih daripada sekadar perubahan fikiran. Fikiran yang diubah memproses semua yang datang kepada anda, menyaring kehidupan melalui nilai-nilai Tuhan, selalu menyelidiki nilai- nilai anda, sambil mengizinkan Roh Kudus terus membentuk anda dari dalam. Kita melihat kehidupan melalui mata Tuhan!


Pertaubatan dan Transformasi Sejati adalah:

• Bukan hanya perubahan moral, kawan- kawan yang kita ada, atau sistem kepercayaan kita, tetapi juga perubahan pada inti pati cara kita menjalani hidup setiap saat - seluruh hidup kita.

• Tidak hanya mengakui dosa-dosa kita dan jatuh ke dalam perangkap moralistik.

• Bukan hanya tentang mengubah beberapa sikap luaran, mengatakan hal- hal yang betul, sementara batin kita, sistem nilai, dan sudut pandang dunia tetap mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak bertanggungjawab. Anda tetap menjadi sebahagian besar orang Kristian “luaran”, menjalani kehidupan ganda di mana iman adalah mengenai keperluan luaran, lebih daripada perubahan hati dan fikiran yang sesungguhnya.


Pemahaman sejati tentang pertaubatan dan transformasi (Metanoia) akan memberi tenaga kepada seluruh hidup kita: doa, iman, hubungan, pengelolaan kewangan, perilaku dalam kehidupan awam & peribadi, integriti, pengampunan, dan banyak lagi. Itu akan diisi dengan kehidupan dan kasih Tuhan. Justeru di sinilah hidup-Nya mengambil alih, bahkan ketika hidup kita diserahkan kepada-Nya. Ini mendorong kita untuk melihat buah dari hati kita yang berubah, ketika kita senang hati dan berjalan di jalan Tuhan.


Rev Elisha Satvinder, NECF


Comentarios


bottom of page