top of page

Pertaubatan


Bacaan Alkitab: Keluaran 11-20


Perintah pertama daripada Yesus adalah “bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” “ (Mrk 1:15) Ini juga merupakan mesej teras daripada Yohanes Pembaptis (Mat 3:2). Adalah selamat untuk menganggap kata- kata ini mempunyai erti yang penting kerana menandakan permulaan pelayanan-Nya.


Apakah sebenarnya maksud bertaubat? Pemahaman umum kebanyakan berkaitan dengan menyesal kerana sikap, tingkah laku, gaya hidup dan banyak lagi yang salah. Seperti yang ditentukan dalam Doa Bapa (Mat. 6:9-13), kita didorong untuk mengakui kekurangan kita setiap hari dan menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan. (1 Yoh 1:9)


Makna bertaubat yang lebih lengkap lebih dari sekadar menyesal atas tingkah laku yang buruk. Kamus mendefinisikan bertaubat sebagai “rasa sedih atas dosa atau kesalahan yang harus disingkirkan untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik.” Kata Yunani untuk bertaubat adalah metanoia, yang bermaksud “perubahan hati yang berubah bentuk: terutama, perubahan rohani.”


Bertaubat adalah berbalik atau membuat pilihan sedar untuk mengubah arah kehidupan seseorang. Ini menuju ke bahagian terdalam dan inti keberadaan kita dan berusaha untuk mengubah kita dari sana. Lebih dari sekadar mengatakan, “Saya minta maaf,” bertaubat adalah tindakan yang bertekad, berterusan, dan sedar yang memimpin hidup seseorang ke arah yang sama sekali berbeza. Itu adalah arahan pertama Yesus bagi mereka yang ingin mengikuti-Nya.


Pertaubatan mengajak kita untuk mempersiapkan sesuatu di luar pemahaman duniawi kita. Ia adalah syurga yang “meresapi” kehidupan kita - Tuhan dapat melakukan dengan berkelimpahan, melampaui jangkaan kita. (Efe 3:20). Yesus memanggil kita untuk melepaskan diri daripada rutin kehidupan sehari-hari, kuk, perintah kedagingan kita, gangguan, godaan - segala sesuatu yang Saitan menggoda Hawa di Taman.


Pertaubatan bererti masuk ke dalam rutin Tuhan, arah Tuhan, fokus Tuhan dan menjalani kehidupan seperti yang diinginkan Tuhan. Umat Israel dipanggil untuk perjalanan hidup seperti itu bersama Tuhan dengan keluarnya mereka dari Mesir. Mereka menerima hukum kehidupan baharu dan mereka mengikuti jejak Tuhan untuk memasuki Tanah Perjanjian.


Rev Elisha Satvinder, NECF


Comments


bottom of page