top of page

Renungan Pra-Paskah

Hari Pra-Paskah Ke-37

Aku menegur dan menghukum orang yang Kukasihi. Oleh itu, amalkanlah sikap bersungguh-sungguh dan bertaubatlah. Dengarlah! Aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suara-Ku dan membuka pintu, Aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersamanya dan dia bersama-Ku. Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhta-Ku, seperti Aku yang telah menang kini duduk di sisi Bapa-Ku di atas takhta-Nya. - WAHYU 3: 19-21 AVB

RENUNGAN: Tuhan Yesus mendisiplin mereka yang Dia kasihi. Dia memperingatkan kita agar kita bersemangat dan bertaubat terhadap kehidupan kita yang suam-suam kuku dan sikap buruk bagai separuh hati. Marilah kita bertaubat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta Roh Kudus memenuhi kita dengan api dan kuasa-Nya sehingga kita dapat didapati membakar untuk urusan Bapa kita.

bottom of page