top of page

Apakah Warisan Daud?


Bacaan alkitab: 2 Samuel 16-24


(2 Samuel 22-23: 1-7)

Mazmur yang dicatat dalam 2 Samuel 22 hampir sama dengan Mazmur 18, dengan variasi yang sangat kecil. Ketika Daud melihat kembali kehidupannya, dan banyak kemenangan ketenteraannya, dia melihat kejayaan dalam perspektif yang tepat. Inti Mazmur adalah untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan atas semua kemenangan dan dia (Daud) hanya alat pilihan Tuhan.


Dalam Mazmur 18: 4-5, Daud menggambarkan dirinya dalam air bergelora di atas kepalanya dalam bahasa puitis. Dia tidak dapat melepaskan diri dari rumpai atau tanaman merambat yang membungkus di sekelilingnya. Dalam ketakutan saat ini, yang dia dapat fikirkan adalah, “Saya akan mati!” Dia telah sampai ke akhir dirinya. Apa yang dihadapinya tidak memberi jalan keluar manusia kecuali Tuhan melepaskan!


Dalam saat yang sama, semakin mustahil keadaan itu, pujian kita kepada Tuhan harus menjadi lebih besar dan menjadi bahagian penting dalam doa kita. Di sini kita dapat mengetahui dari kehidupan Daud bahawa seseorang mesti mengetahui siapa Tuhannya untuk mengetahui bagaimana Dia bertindak. Daud menyedari bahawa kejayaan apapun juga adalah dilakukan oleh Tuhan dan bahawa kenaikannya ke takhta, kekuasaan dan kehebatan disebabkan oleh rahmat ilahi. Sangat penting bagi Daud bahawa, terlepas dari kegagalan peribadinya, perjanjian yang dia miliki dengan Tuhan akan tetap teguh dan terjamin.


Kata-kata terakhir Daud dalam 2 Samuel 23:1-7 bukanlah kata-kata yang diucapkannya dari katil kematiannya melainkan ekspresi yang dalam dari hatinya yang menyuarakan keprihatinannya untuk dia meninggalkan warisan yang baik. Meskipun pemerintahan Daud tidak sempurna, ianya diberkati. Dia sedar akan inspirasi ilahi Tuhan melalui dia dan bahawa tidak ada yang dicapai dengan tangannya sendiri.


Hubungan yang luar biasa ini dengan Tuhan adalah alasan mengapa Daud adalah raja terbesar Israel, dan nenek moyang Yesus Kristus yang paling terkenal. Matius 1: 1 mengatakan, “Kitab salasilah Yesus Kristus, Anak Daud.” Sungguh, inilah warisan yang ditinggalkannya!


Pr Sam Ang, NECF


Comments


bottom of page