top of page

Baca Alkitab Bersama

Hari ke 3 : Renungan khusus untuk para bapa mengenai penyediaan dalam situasi yang sukar.


"Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku." Mazmur 119:105 (AVB)


Renungan:


Ayat ini menekankan bimbingan dan penerangan yang diberikan oleh Firman Allah. Sebagai bapa, anda dapat memimpin keluarga anda untuk membaca Alkitab bersama, mendalami bab bab yang membicarakan pemberian dan kasih Allah kepada umat-Nya. Dengan mempelajari bab bab ini, kita mendapati keselesaan, bimbingan, dan dorongan. Kita akan memahami bagaimana Allah telah memberi kepada umat-Nya sepanjang sejarah. Ini membolehkan kita untuk mempercayai-Nya dan mengenali kesetiaan-Nya dalam kehidupan kita sendiri.


Aplikasi:


Pilihlah sebuah bab yang membicarakan pemberian Allah, seperti Mazmur 23 atau kisah pemberian manna di padang gurun. Baca bersama-sama sebagai keluarga dan bincangkan bagaimana pemberian Allah relevan dengan kehidupan anda sekarang. Galakkan setiap anggota keluarga untuk berkongsi pendapat dan pelajaran tentang pemberian Allah yang dapat diterapkan dalam keadaan saat ini.


Doa:


Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas karunia Firman-Mu. Ketika kami berkumpul sebagai sebuah keluarga untuk membacanya dan mempelajarinya, kami memohon agar Roh-Mu yang Kudus memandu pemahaman kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran yang Engkau ingin tunjukkan kepada kami. Bantu kami menerapkan pelajaran tentang pemberian-Mu dalam hidup kami dan mempercayai kesetiaan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Comments


bottom of page