top of page

Hari 1: Marilah, Sebab Segala Sesuatu Sudah Siap

Tema: Perumpamaan Tentang Perjamuan Besar (Lukas 14:15-24)


Marilah, Sebab Segala Sesuatu Sudah Siap “Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan: Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.” (Lukas 14:16-17)


Ini adalah gambaran yang luar biasa tentang kelimpahan kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan secara percuma kepada manusia. Dia memberikan mata air hidup untuk menghapuskan dosa manusia. Apabila kita datang ke meja perjamuan-Nya dalam Kristus, belas kasihan, kasih karunia, dan pengampunan-Nya disediakan secara percuma. Untuk duduk di meja perjamuan-Nya dan menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan yang hidup sangatlah memperkaya. Perjamuan adalah janji kekekalan bersama Dia di syurga. Dia memberi kita Roh Kudus yang mendiami kita yang memberi kita kedamaian untuk menggantikan kebimbangan kita, sukacita untuk menggantikan depresi kita, kuasa untuk mengatasi dosa-dosa kita, dan kemurahan hati yang berlimpah untuk hidup dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat.


Sekarang semuanya sudah siap, semuanya disediakan, dan manusia hanya perlu menerima undangan ini. Rasul Petrus menghuraikannya dalam 2 Petrus 1:3 demikian: “Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib..” Jauh sebelum manusia memikirkan Tuhan, Dia memikirkan kita dan menyediakan persiapan untuk keselamatan kita. Persiapan-Nya yang melimpah bererti kita dipersilakan datang ke meja-Nya dan makan sampai kenyang. Dewan perkahwinan itu terbuka, tidak ada yang kurang di perjamuan ini; ia adalah perjamuan yang sempurna. Dia telah menyediakan tempat bagi mereka yang percaya pada perjamuan yang dibayar oleh darah Anak-Nya, Yesus. Selepas anda mengalami kebaikan-Nya, bolehkah anda pergi dan mengundang orang lain yang belum diselamatkan dan berkata, “Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap”?


DOA HARI INI:

  • Bapa di syurga, saya datang kepada-Mu dengan hati yang bersyukur, kerana Engkau telah menyediakan perjamuan besar dan saya ialah salah seorang tetamu-Mu. Saya berdoa untuk ramai orang yang belum diundang, agar mereka memiliki kesempatan untuk meraikan keabadian mereka bersama-Mu. Jadikanlah saya hamba yang setia pergi dan mengajak. Dalam nama Yesus, Amin.


  • Berdoalah untuk sumber daya yang cukup untuk gereja atau pekerja pelayanan jalanan di seluruh Malaysia. Doakan juga agar mereka dapat menyampaikan mesej Injil dan kasih Tuhan melampaui batas, dan membantu komuniti yang memerlukan secara efektif.


  • Berdoalah untuk kepimpinan yang kompeten dan fikiran yang jelas dalam kabinet yang menggubal dasar ekonomi dan program pembangunan yang mengambil kira kebajikan dan kepentingan semua lapisan masyarakat.


40 Hari Doa & Puasa NECF Malaysia: Desakan Masa (Lukas 14:23)bottom of page