top of page

Hikmat dari Orang Tua


Amsal 1:8-9 (AVB): "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan lalai ajaran ibumu; kerana segalanya hiasan indah kepalamu, dan kalung bagi lehermu."


Ayat ini menekankan kepentingan mendengar dan menghormati nasihat ibu bapa. Ibu bapa selalunya mempunyai kebijaksanaan yang berharga dan pengalaman hidup yang boleh membimbing kita dalam membuat keputusan yang baik. Ia juga mengingatkan kita tentang nilai menghormati orang tua dan kebijaksanaan menerima nasihat yang baik.


Doa:

Ya Tuhan, kami bersyukur atas nasihat dan hikmat yang kami terima daripada ibu bapa kami. Bantu kami untuk sentiasa mendengar dan menghormati nasihat mereka, kerana kami tahu bahawa mereka mahukan yang terbaik untuk kami. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima nasihat dengan baik. Amin.


 

Penjelasan Amsal 1:8-9


Amsal 1:8-9 (AVB) adalah nasihat yang diberikan dalam Kitab Amsal. Ayat-ayat ini menggariskan kepentingan mendengar nasihat dan pengajaran daripada ibu bapa, baik ayah mahupun ibu, serta menggambarkan faedah dan nilai nasihat mereka. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang maksud ayat ini:


1. “Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, ”

Ayat ini dimulakan dengan seruan lembut kepada anak-anak, mengajak mereka mendengar ajaran atau didikan ayahnya. Ini menekankan bahawa nasihat daripada bapa mempunyai berat dan kuasa dalam keluarga. Bapa merupakan tokoh penting dalam memberikan bimbingan dan didikan.


2. “jangan lalai ajaran ibumu”

Setelah mengetengahkan peranan bapa, ayat ini juga menekankan kepentingan mendengar ajaran ibu. Ini menunjukkan bahawa ibu juga mempunyai sumbangan yang sangat berharga dalam memberikan pengajaran dan nilai kepada anak-anak. Kedua-duanya, bapa dan ibu, mempunyai peranan yang sama penting dalam membentuk sahsiah anak-anak.


3. “Kerana segala-galanya adalah hiasan yang indah untuk kepalamu, dan kalung untuk lehermu”

Ayat ini menerangkan kebaikan dan nilai mendengar ajaran kedua ibu bapa. Ajaran dan nasihat mereka diibaratkan sebagai hiasan yang indah untuk kepala dan rantai yang mencantikkan leher. Ini bermakna nasihat daripada ibu bapa adalah nilai tambah kepada kehidupan anak-anak, seperti perhiasan yang menyerlahkan penampilan mereka.


Maksud ayat ini ialah:


  • Mendengar dan menghormati nasihat kedua ibu bapa adalah penting dalam membentuk sahsiah dan nilai anak-anak.

  • Bapa dan ibu mempunyai peranan yang unik dalam memberikan pengajaran dan bimbingan kepada anak-anak, dan kedua-duanya harus dihormati.

  • Nasihat daripada ibu bapa adalah hadiah dan perhiasan yang memperkayakan kehidupan anak-anak. Ini membantu mereka berkembang menjadi individu yang bijak, penuh nilai dan bermoral.

Ayat ini menekankan kepentingan keluarga dalam mendidik dan membentuk generasi muda yang mempunyai nilai-nilai murni. Ini juga menekankan bahawa pendidikan nilai moral dan etika bukan sahaja menjadi tanggungjawab sekolah atau masyarakat, tetapi juga tanggungjawab ibu bapa dalam keluarga.

Kommentare


bottom of page