top of page

Iman Kunci dari Harapan Dalam Kristus


Ibrani 11:1 (AVB) "Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat."


Iman adalah asas harapan yang kita miliki dan merupakan bukti realiti yang tidak kelihatan. Iman membolehkan kita mempercayai janji Tuhan walaupun kita tidak dapat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Itulah kekuatan yang membolehkan kita mengharungi ujian dan mengikut Tuhan dengan setia.


Doa:

Tuhan yang setia, kami bersyukur atas anugerah iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menguatkan iman kami setiap hari, agar kami dapat terus yakin dengan janji-janjiMu walaupun kami tidak melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Engkau adalah Tuhan yang setia dan kuasa-Mu tidak terbatas. Bimbinglah kami untuk hidup dengan penuh keyakinan akan kebenaranMu. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin.


 

Penjelasan Ayat Ibrani 11:1


Ibrani 11:1 adalah ayat yang terdapat dalam Surat kepada orang Ibrani dalam Perjanjian Baru. Ayat ini memberikan definisi yang kuat tentang apa itu iman. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang maksud ayat ini:


1. "Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan":


Ayat ini menyatakan bahawa iman adalah asas atau dasar kepada harapan yang kita miliki dalam hidup. Iman menyediakan asas yang kukuh untuk apa yang kita percaya dan harapkan dalam kehidupan ini.


2. "keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat":


Bahagian kedua ayat ini menyatakan bahawa iman ialah satu bentuk bukti atau kepercayaan tentang kewujudan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fizikal. Dalam iman, kita percaya pada kebenaran dan realiti perkara rohani atau kekal, yang tidak dapat dicapai oleh deria kita.


Maksud ayat ini ialah:


Iman ialah keyakinan yang kuat dan keyakinan yang tidak berbelah bahagi kepada janji-janji Tuhan, walaupun perkara-perkara ini belum lagi disedari atau dilihat oleh mata manusia. Ini termasuk kepercayaan kepada kehidupan kekal, rancangan Tuhan, dan realiti rohani.


Ayat ini mengajar bahawa iman adalah kunci untuk memahami perkara yang lebih tinggi dan kekal, yang tidak selalu dapat dicapai atau difahami melalui pengalaman fizikal atau pengetahuan manusia.


Ia juga mengingatkan kita bahawa iman bukanlah sesuatu yang saintifik atau empirikal, tetapi merupakan asas yang kukuh untuk kehidupan rohani dan pengharapan kita kepada Kristus.


Ayat ini telah memberikan inspirasi kepada ramai orang percaya untuk menguatkan iman mereka dan memahami nilai sebenar kepercayaan kepada Kristus.

Comments


bottom of page