top of page

Intim Seksual

Perkahwinan Sepanjang Hayat

Seksualiti adalah bahagian semulajadi daripada kehidupan perkahwinan, dan penting untuk mendiskusikan keperluan, keinginan, dan had pasangan kita secara terbuka dan jujur. Kita juga perlu mengambil kira perbezaan nilai dan kepercayaan individu dan mencari kebersamaan dan saling mengerti. Dalam konteks hubungan perkahwinan yang sihat, seksualiti dapat menjadi pengalaman yang memperdalam kedekatan kita dengan pasangan kita dan memperkuat ikatan perkahwinan kita.

Rujukan Alkitab:


• "Suami memberikan haknya kepada isteri dan sebaliknya, dan juga sama halnya dalam seksualitas. Tidak ada satupun dari keduanya yang berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan suami isteri yang mempunyai kuasa." (1 Korintus 7:4)


• "Maka bersukacitalah dengan isteri pemuda-mudamu." (Pengkhotbah 9:9)

Penjelasan: Rujukan pertama dari Surat 1 Korintus menekankan bahwa kedua pasangan harus memberikan hak seksual kepada satu sama lain dengan menghormati tubuh masing-masing. Rujukan kedua dari Kitab Pengkhotbah menekankan pentingnya menjaga kegembiraan dan kegembiraan dalam hubungan perkahwinan.


Soalan perbincangan:


- Bagaimana kita dapat membicarakan keperluan dan keinginan kita secara terbuka dan jujur dalam hubungan seksual, mengambil kira perbezaan budaya dan nilai?


- Bagaimana kita dapat memastikan bahwa hubungan seksual kita adalah saling memuaskan dan memperdalam kedekatan kita dengan pasangan kita, tanpa mengabaikan nilai dan keyakinan kita?

Comments


bottom of page