top of page

Ketaatan di Gunung Sinai: Sepuluh Firman Tuhan


Bacaan Alkitab: Keluaran 19-20, Keluaran 24


Lalu Allah berfirman semua kata ini: “Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Keluaran 20:1-2


Gunung Sinai adalah tempat di mana Tuhan memberikan Sepuluh Firman kepada umat-Nya. Ayat ini memberikan pengenalan kepada peristiwa penting ini, menekankan ketaatan yang dituntut dari umat-Nya.


Sepuluh Perkataan adalah asas etika dan undang-undang moral dalam Kitab Keluaran. Ayat ini menyatakan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari perhambaan Mesir dan oleh itu, umat-Nya diminta untuk mengasihi dan mengikuti-Nya dengan penuh ketaatan.


Pengajaran Sepuluh Firman adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Ia bukan sekadar peraturan, tetapi asas etika yang membawa kepada hubungan yang betul dengan Tuhan dan sesama manusia.


Doa Hari Ini:

  1. Ketaatan kepada Firman Tuhan: Berdoalah agar kita mempunyai hati yang tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Sepuluh Firman Tuhan.

  2. Kefahaman Akhlak dan Etika: Meminta kefahaman dan kebijaksanaan supaya kita dapat hidup mengikut prinsip moral dan etika yang terkandung dalam Sepuluh Perkataan.

  3. Kesedaran akan Kasih Tuhan: Berdoalah agar kita merenungkan kasih Tuhan yang dimanifestasikan melalui pemberian Sepuluh Firman, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang tabiatNya.

Comments


bottom of page