top of page

Komitmen

Perkahwinan Sepanjang Hayat


Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk perkahwinan yang sihat dan berkembang. Ia melibatkan mendengar satu sama lain dengan aktif, menjadi jujur, dan menunjukkan empati terhadap pandangan pasangan kita. Apabila kita berusaha untuk berkomunikasi secara berkesan, kita juga harus mempertimbangkan perbezaan budaya dan individu yang mungkin mempengaruhi gaya komunikasi kita. Adalah penting untuk mencipta persekitaran yang selamat dan menyokong di mana kedua pasangan merasa selesa untuk berkongsi pemikiran dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Dengan berkomunikasi secara berkesan, kita dapat memperdalamkan hubungan perkahwinan kita dan membangun kesedaran akan keperluan pasangan kita.


Rujukan Alkitab:


• "Setiap orang harus cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah." (Yakobus 1:19)

• "Dan supaya perkataan kita menyenangkan hati Tuhan dan manusia." (Mazmur 19:15)

Penjelasan: Rujukan pertama dari Surat Yakobus mengingatkan kita bahawa mendengar adalah kunci penting dalam komunikasi yang berkesan. Ia menekankan kepentingan mendengarkan secara aktif sebelum berbicara, serta menjaga ketenangan dan ketabahan dalam menghadapi situasi yang mungkin memicu kemarahan. Rujukan kedua dari Kitab Mazmur menekankan pentingnya perkataan kita dalam mencerminkan kasih Tuhan dan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain.


Soalan perbincangan:


- Bagaimana kita dapat berkomunikasi secara berkesan dalam hubungan perkahwinan kita, mengambil kira perbezaan budaya dan individu?


- Apa yang kita boleh lakukan untuk mencipta persekitaran yang selamat dan menyokong di mana kedua pasangan merasa selesa untuk berkongsi pemikiran dan perasaan mereka?

bottom of page