top of page

Mencari Tempat Anda

Hari 13: Siri Pengabdian Dari Fokus Pada Keluarga

“Kamu adalah tubuh Kristus, dan setiap daripadamu anggota tubuh itu.”

1 Korintus 12:27 AVB


BERCAKAP DENGAN ALLAH


Berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang Dia berikan kepada anda. Berdoalah agar anda akan menggunakannya untuk membantu orang lain.


MELANGKAH KE TEMPAT YANG DALAM


Bergilir-gilir meneka berapa banyak otot yang anda ada dalam badan anda. Cuba kira otot anda dan dapatkan jumlah keseluruhannya.


LEBIH DALAM LAGI


Tubuh manusia mempunyai lebih daripada 600 otot! Sesetengah otot adalah besar dan ada yang kecil, tetapi semuanya bekerjasama untuk membantu anda menyelesaikan sesuatu. Apabila mereka bekerjasama, anda menjadi lebih kuat.

Begitu juga cara keluarga Tuhan bekerja. Anda memerlukan orang lain. Efesus 4:15-16 berkata, “Sebaliknya, kita sentiasa bercakap benar dalam kasih, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi Kepala, iaitu Kristus. Daripada-Nya, seluruh tubuh yang dihubungkan dan dijalin erat oleh setiap sendi dalam kelengkapannya manakala setiap bahagian menjalankan peranan masing-masing, bertumbuh untuk meneguhkan dirinya dalam kasih.” Sama seperti setiap otot mempunyai fungsi yang unik dalam tubuh, begitu juga setiap daripada kita mempunyai tempat yang unik dalam tubuh Kristus. Paulus menulis, “Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus.” (1 Korintus 12:12). Anda mempunyai karunia dan kebolehan istimewa yang boleh anda gunakan untuk menyokong orang lain dan membantu tubuh Kristus berkembang.


PERBINCANGAN


Apakah beberapa perkara yang anda lakukan dengan baik?


Bagaimanakah anda menggunakan hadiah dan kebolehan anda untuk membantu orang lain?


bottom of page