top of page

Misi Seorang Pemulih(Kehidupan Berorientasikan Dunia atau Berorientasikan Perkataan)


Bacaan Alkitab: Yeremia 29-38


Kasih yang sejati menghasilkan perbuatan yang baik. Kasih tanpa syarat membawa perbuatan yang baik seperti membantu orang miskin, misi, perdamaian, lemah lembut, dan menanggung penganiayaan atau penolakan. Melakukan semua perbuatan baik ini adalah memikul salib Yesus.


Tuhan memberitahu Yeremia tentang masa depan Yehuda yang dipulihkan, sedangkan sekarang terdapat kematian dan kebinasaan (33:1-13) di Yerusalem. Pemulihan penuh yang dibicarakan oleh nabi tidak akan berlaku sehingga selepas 70 tahun kemudian. Ia menanti kemunculan Mesias, yang dikenali sebagai “Tunas kebenaran dari keturunan Daud” (33:15).


Perjanjian tidak boleh dibatalkan dan tidak berubah kerana Tuhan tidak akan pernah menarik balik sumpah tanpa syarat-Nya (33:19- 22). Perkara yang Tuhan nyatakan melalui Yeremia adalah penting untuk kita memahami rencana besar Tuhan. Bencana orang Babel atau sebarang bencana yang mungkin menimpa umat Tuhan dalam sejarah tidak mengubah rencana Tuhan yang tidak tergoyahkan. Oleh itu, misi seorang pemulih mestilah mengenali Tuhan yang memelihara perjanjian-Nya dengan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub (33:23- 26).


Perhatikanlah jalan kamu.


Berikut adalah satu soalan. Apakah jenis kekristinan kamu? Gaya hidup sederhana yang sibuk dengan kerja, bermain, gereja, dan rakan-rakan. Gaya hidup cemerlang yang berakar dalam mengenali Tuhan, iaitu, membaca firman Tuhan setiap hari, bermisi, dan pemuridan radikal, dsb.


Doa:

Tuhan Yesus, Engkau adalah pelopor sejarah dan tiada apa yang berlaku tanpa pengetahuan-Mu. Tetapkan fokus kami pada lintasan yang telah Engkau tetapkan untuk kami agar kami dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat sebagai murid dalam Kristus. Amin.


Rev Looi Kok Kim, NECF


Comments


bottom of page