top of page

Pembebasan daripada Perhambaan Jasmani dan Rohani


Bacaan Alkitab: Keluaran 3, Keluaran 14


Berfirmanlah TUHAN, “Aku telah menyaksikan penindasan umat-Ku di Mesir, dan mendengar rintihan mereka kerana dianiayai oleh para tukang kerah mereka. Aku tahu tentang keperitan yang dialami mereka. Keluaran 3:7


Ketika Mesir menyusut dalam bayang-bayang penindasan, Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya kepada umat-Nya yang tertindas. Pengenalan ini menetapkan peringkat untuk memahami bagaimana Tuhan bertindak balas dan membebaskan umat-Nya daripada perhambaan fizikal dan rohani di tanah Mesir.


Ayat Keluaran 3:7 memberikan pandangan langsung ke dalam hati Tuhan yang prihatin. FirmanNya menggambarkan pemahamanNya yang mendalam tentang penderitaan umatNya. Pernyataan "Aku tahu tentang keperitan yang dialami mereka" mengesahkan kepekaan-Nya terhadap setiap kesukaran yang mereka alami.


Pengajaran ayat ini mengajar kita bahawa Tuhan bukan sahaja Tuhan yang jauh dan abstrak, tetapi Dia adalah Bapa yang mengetahui dan merasakan penderitaan anak-anakNya. Ia menjemput kita untuk membawa semua beban kita kepada-Nya dengan keyakinan bahawa Dia bukan sahaja melihat, tetapi juga mengambil berat dan bersedia untuk campur tangan dalam keadaan kita.


Doa hari ini:

  1. Bersyukur untuk Pembebasan: Berdoalah agar kita sentiasa bersyukur atas pembebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik dari perhambaan fizikal dan rohani.

  2. Mengikuti Kehendak Tuhan: Meminta petunjuk kepada Tuhan agar dapat mengikut kehendakNya sepenuhnya, seperti Musa yang memimpin umatNya keluar dari Mesir.

  3. Belas Kasihan Terhadap Orang Lain: Berdoalah agar kita dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, sebagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada bangsa Israel yang tertindas.

Comments


bottom of page