top of page

Penyembahan Dari Dalam Ke Luar


Ayat Alkitab Utama: Mazmur 120:1a

Nyanyian ziarah.


Renungan Singkat:

Nyanyian ziarah’ merupakan sekelompok mazmur dalam Alkitab yang bermula daripada Mazmur 120 hingga Mazmur 134 (15 bab). Dipercayai bahawa penulis kelompok mazmur ini adalah Raja Hizkia, Raja Daud dan anaknya, Raja Salomo ataupun beberapa penulis lain seperti Ezra dan Nehemia. Namun, yang lebih penting untuk direnungkan dari mazmur ini adalah makna di sebalik nyanyian ini.


‘Nyanyian ziarah’ merupakan amalan ibadah atau penyembahan orang-orang Yahudi yang ingin naik ke Bait Suci Yerusalem dengan mendaki bukit ataupun gunung Sion. Mereka akan menyanyikan mazmur ini bersama-sama sementara mendaki bukit sebagai peziarah. Biasanya, amalan ini berlaku pada perayaan-perayaan penting orang Yahudi. Itulah sebabnya ‘nyanyian ziarah’ juga dikenali sebagai nyanyian pendakian. Kerinduan mereka untuk berada di Bait Suci Allah menyebabkan mereka memuji dan menyembah Allah dengan mengerahkan tenaga naik dari bawah hingga ke atas.


Namun, pada hari ini, Bait Allah itu ialah tubuh orang percaya (1 Kor 6:19). Penyembahan kita sebagai orang percaya pada hari ini bukan lagi dari bawah ke atas tetapi dari dalam ke luar. Transisi Bait Allah ini menyebabkan penyembahan kita berkembang daripada mengerahkan segenap tenaga kepada memberikan segenap hati untuk merefleksikan Allah melalui buah Roh. Nyanyian kita pada hari ini adalah gaya hidup kita yang memuliakan namanya!


Doa: Bapa, terima kasih kerana memberi kami ilham untuk mengenal-Mu dengan lebih dekat lagi. Bantu kami pada hari ini untuk memberikan segenap hati kami untuk mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Lepaskanlah kami daripada hal-hal yang menyebabkan kami separuh hati untuk mengikuti kehendak-Mu kerana Engkau juga telah memberikan seluruhnya kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa, amen!


Pr Roy Dinsim


Comments


bottom of page