top of page

Wakil Kerajaan Allah (Bhg. 1)Lukas 11:2 (TB) Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu.Kita tidak hidup untuk diri-sendiri dan sebagai orang percaya, kita senantiasa di bawah sesuatu. Setiap manusia mewakili sesuatu yang ada di atasnya. Manusia tidak diciptakan untuk memiliki "independent spirit". Kita adalah makhluk yang bergantung atau "dependent" kepada Allah.


Di dunia kita pada masa kini, terdapat undang-undang yang disebut sebagai "individual rights". Undang-undang ini sangat terkenal di negara barat dan sangat ditekankan kerana hak peribadi ataupun "privacy" seseorang merupakan sesuatu yang sangat penting. Sementara undang-undang ini mempunyai pro dan kontranya yang tersendiri, satu hal yang pasti bagi orang percaya, "individual rights" ini tidak memberi hak kepada kita untuk berbuat dosa.


Teks Firman Tuhan pada hari ini (Luk 11:2) cukup mengingatkan kita bahawa kita tidak hidup sendirian dan tidak hidup seturut kemahuan peribadi. Ketika Yesus mengajar murid-murid-Nya untuk berdoa, para murid diajar memulakan doa dengan panggilan Bapa. Ini menandakan bahawa kita memiliki hubungan. Hubungan itu satu bentuk tanggungjawab atau kepercayaan. Kalau kita berada di dalam hubungan yang intim, kita tidak akan berbuat sesuka hati tanpa menitikberatkan hal-ehwal pihak yang lain. Hubungan melibatkan komitmen dan bersifat dua hala. Sekiranya kita mengaku mempunyai hubungan dengan Allah tetapi melakukan perkara seturut mahunya kita tanpa memikirkan hati Allah, itu bukan hubungan kerana bersifat satu hala dan sepertinya Allah bertepuk sebelah tangan.


Kedua, ketika kita meletakkan diri dalam sesuatu hubungan yang penuh komitmen, nama baik dan kredibiliti satu sama lain akan melengkapi serta menyatu. Bayangkan Allah yang begitu besar dan kudus mahu berhubungan dengan anda dan saya. Bukankah Allah begitu rendah hati dan penuh kasih ketika kita merenungkan perkara ini? Namun, ketika kita hidup sembarangan demi kepentingan diri-sendiri, nama baik Allah dan siapa Allah bakal disalaherti oleh orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun orang yang rindu mengenal Tuhan. Itulah sebabnya ada ungkapan "dikuduskanlah nama-Mu" dalam ajaran Yesus tentang doa kepada murid-murid-Nya. "Dikuduskanlah nama-Mu" tidak bermaksud Allah perlu dikuduskan. Allah sememangnya Allah yang mahakudus. Ini bermaksud siapa Allah itu beserta segala kebesarannya ditunjukkan serta diluruskan di mata dunia melalui kehidupan kita sesuai pengenalan kita akan Dia.


Hal yang paling utama yang timbul daripada semua ini adalah nilai-nilai Kerajaan Allah datang ke muka bumi melalui cara hidup dan kesaksian kita. Itulah sebabnya saya katakan awal tadi bahawa hidup kita ini senantiasa di bawah sesuatu. Secara rohani, kita berada di bawah Kerajaan Allah. Apakah dan bagaimana Kerajaan Allah itu akan diketahui oleh dunia melalui kita sebagai orang-orang percaya. Kita adalah wakil Kerajaan Allah!


Pr Roy Dinsim


תגובות


bottom of page