top of page

Forum Posts

Helena Ng
Dec 27, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Kita tidak menerima roh dunia ini. Kita menerima Roh daripada Allah agar mengetahui segala kurnia Allah kepada kita. 1 Korintus 2:12 AVB https://bible.com/ms/bible/2271/1co.2.12.AVB
Tuhan memberi kita Roh Kudus agar mengetahui segala kurnia Tuhan  content media
0
0
1
Helena Ng
Dec 26, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
"Seorang anak dara akan mengandung, dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai Dia Immanuel" yang bererti, Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Matius 1:23 AVB https://bible.com/ms/bible/2271/mat.1.23.AVB
TUHAN menyertai kita content media
0
0
2
Helena Ng
Dec 25, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Marilah, marilah kita menyanyi untuk Tuhan; marilah kita bersorak riang untuk Batu Pejal penyelamatan kita. Marilah kita pergi ke hadirat-Nya sambil mengucap syukur, marilah kita bersorak riang untuk-Nya dengan mazmur. Kerana Tuhan ialah Allah Yang Maha Besar, Raja besar di atas semua tuhan. Dalam tangan-Nya tempat-tempat dalam di bumi, bukit-bukau yang tinggi juga milik-Nya. Laut milik-Nya kerana Dia yang menjadikannya, dan tangan-Nya membentuk daratan yang kering. Marilah, marilah kita menyembah dan tunduk, marilah kita berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita; Mazmur 95:1‭-‬6 AVB https://bible.com/ms/bible/2271/psa.95.1-6.AVB
Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita content media
0
0
4
Helena Ng
Dec 24, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Sesungguhnya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah dikurniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan, dan namanya akan disebut: Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Yesaya 9:6 AVB https://bible.com/ms/bible/2271/isa.9.6.AVB
NamaNYA Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai content media
0
0
7
Helena Ng
Dec 24, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita nampak kemuliaan-Nya, kemuliaan yang diterima-Nya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. YOHANES 1:14 BM https://bible.com/ms/bible/402/jhn.1.14.BM
Firman TUHAN sudah menjadi manusia dan melalui DIA kasih Bapa Syurgawi ditunjukkan content media
0
1
6
Helena Ng
Dec 24, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Allah sudah membangkitkan Tuhan kita Yesus daripada kematian. Oleh sebab kematian-Nya itu, Dia sekarang menjadi Gembala Agung kita, domba-domba-Nya. Kematian-Nya juga mengesahkan perjanjian kekal yang dibuat oleh Allah dengan kita. IBRANI 13:20 BM https://bible.com/ms/bible/402/heb.13.20.BM
Yesus adalah Gembala Agung kita content media
0
0
1
Helena Ng
Dec 20, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Yesaya 9:2 AVB https://bible.com/ms/bible/2271/isa.9.2.AVB
Tuhan Yesus ialah Terang Dunia. Haleluya! content media
0
0
6
Helena Ng
Dec 19, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Kemudian, dalam salah satu pembicaraan-Nya, Yesus berkata kepada orang banyak, “Aku adalah terang dunia. Sebab itu, jikalau kalian mengikut Aku, kalian tidak akan terantuk di dalam gelap, oleh karena terang yang hidup akan menerangi jalan kalian.” Yohanes 8:12 FAYH https://bible.com/id/bible/2727/jhn.8.12.FAYH
Tuhan Yesus adalah Terang Dunia, kita pengikutNYA tidak terantuk di dalam kegelapan content media
0
0
2
Helena Ng
Dec 19, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Dengan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, Allah dapat melakukan perkara yang jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau fikirkan. Hendaklah Allah dimuliakan selama-lamanya di kalangan jemaah, melalui Kristus Yesus! Terpujilah Allah! Amin. EFESUS 3:20‭-‬21 BM https://bible.com/ms/bible/402/eph.3.20-21.BM
Dengan kuasa TUHAN yang bekerja dalam diri kita, TUHAN buat banyak perkara, Kemuliaan bagi TUHAN  content media
0
0
2
Helena Ng
Dec 17, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Ciptakanlah hati yang murni bagiku, ya Allah, perbaruilah batinku dengan semangat yang tabah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang suci daripadaku. Buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripada-Mu, berilah aku hati yang rela untuk taat kepada-Mu. Mazmur 51:12‭-‬14 BIMK https://bible.com/id/bible/27/psa.51.12-14.BIMK
Ciptakan hati yang murni dan yang taat kepada TUHAN  content media
0
0
4
Helena Ng
Dec 16, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Carilah hadirat Tuhan selagi Dia dapat ditemui, berserulah kepada-Nya selagi Dia dekat. Yesaya 55:6 AVB https://bible.com/bible/2271/isa.55.6.AVB
Carilah hadirat Tuhan selagi Dia dapat ditemui content media
0
0
4
Helena Ng
Dec 16, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Tuhan menampakkan diri kepadaku dari jauh, firman-Nya: "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku menuntun engkau dengan kasih abadi. Yeremia 31:3 AVB https://bible.com/bible/2271/jer.31.3.AVB
Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal content media
0
0
1
Helena Ng
Dec 14, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Semoga Allah kesejahteraan yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus daripada kematian, Gembala domba yang mulia itu, melalui darah perjanjian kekal, melengkapkan kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengusahakan dalam dirimu apa yang diredai-Nya, melalui Yesus Kristus, bagi-Nya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibrani 13:20‭-‬21 AVB https://bible.com/bible/2271/heb.13.20-21.AVB
Semoga TUHAN melengkapkan kamu dengan segala yang baik content media
0
0
1
Helena Ng
Dec 13, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Segala kemuliaan bagi Dia, satu-satunya Allah, yang menyelamatkan kita dengan perantaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan segala kuasa adalah milik-Nya sejak semula, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Ia dapat menjaga Saudara supaya jangan jatuh tergelincir, dan membawa Saudara, dalam keadaan tanpa dosa dan sempurna, ke hadapan hadirat-Nya yang mulia disertai sorak-sorai kebahagiaan yang kekal. Amin. Yudas 1:24‭-‬25 FAYH https://bible.com/bible/2727/jud.1.24-25.FAYH
Segala kemuliaan bagi Tuhan yang menyelamatkan kita content media
0
0
3
Helena Ng
Dec 08, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Ingatlah kepada orang yang terpenjara seolah-olah kamu terantai bersama mereka; kenanglah orang yang dianiaya seolah-olah kamu juga dianiaya, kerana kamu dan mereka adalah satu. Ibrani 13:3 AVB https://bible.com/bible/2271/heb.13.3.AVB
0
0
3
Helena Ng
Dec 08, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Hendaklah perkahwinan dianggap mulia oleh semua, dan tempat tidur dijaga supaya tidak tercemar kerana Allah akan menghukum penzina baik yang bujang mahupun yang sudah berkahwin dan mengkhianati pasangannya. Ibrani 13:4 AVB https://bible.com/bible/2271/heb.13.4.AVB
Jagalah perkahwinan supaya tidak tercemar content media
0
0
2
Helena Ng
Dec 06, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Jangan lupa meraikan orang asing, kerana dengan berbuat demikian ada orang yang telah meraikan para malaikat tanpa mengetahuinya. Ibrani 13:2 AVB https://bible.com/bible/2271/heb.13.2.AVB
Berkatilah orang asing kerana mungkin kami meraikan para malaikat  content media
0
0
1
Helena Ng
Dec 05, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikut-Ku tidak akan berjalan dalam kegelapan tetapi akan mempunyai cahaya hidup." Yohanes 8:12 AVB https://bible.com/bible/2271/jhn.8.12.AVB
Tuhan Yesus adalah cahaya dunia dan cahaya hidup. content media
0
0
9
Helena Ng
Dec 04, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Tetapi kamu harus terus berpegang kepada apa yang kamu miliki, sehingga Aku datang kelak. Mereka yang menang, dan terus-menerus melakukan kehendak-Ku sehingga akhir, akan Aku kurniai kekuasaan seperti yang Aku terima daripada Bapa-Ku. Mereka akan menerima kekuasaan daripada-Ku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi dan untuk menghancurkan mereka seperti periuk tanah. Mereka juga akan menerima bintang fajar daripada-Ku. Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah!” WAHYU 2:25‭-‬29 BM https://bible.com/bible/402/rev.2.25-29.BM
Kami harus berpegang kepada ajaran Tuhan yang benar content media
0
0
1
Helena Ng
Dec 03, 2022
In Grafik Firman Tuhan & Animasi
Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman – ini bukan daripada kamu sendiri tetapi adalah kurnia Allah – bukan kerana usaha amalmu supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Efesus 2:8‭-‬9 AVB https://bible.com/bible/2271/eph.2.8-9.AVB
Kami diselamatkan dengan kasih kurnia Tuhan melalui iman content media
0
0
2

Helena Ng

More actions
bottom of page