top of page

Krismas Mengikut Injil Lukas

(Video Alkitab Lumo-AVB)

Bagi orang Kristian, kisah krismas sebenarnya bermula jauh sebelum Maria, Yusuf, dan Yesus di kota kecil Betlehem. Ia bermula dengan nubuatan (ramalan) dan janji-janji yang terdapat di dalam Perjanjian Lama.

Yesaya 7:14 Oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu: Sesungguhnya, seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan menamainya Immanuel. 

Petikan dari kitab Yesaya ini, yang ditulis lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan.

 

Ini merupakan salah satu dari banyak contoh harapan orang Yahudi pada Mesias yang akan datang. Makna "Immanuel" ialah "God with us".

Injil Lukas menceritakan kisah kelahiran Kristus kepada mereka yang pada umumnya akan mengetahui banyak tradisi dan ramalan Yahudi tentang masa depan.

 

Mari kita sama-sama menghayati Firman Tuhan yang menceritakan kisah Krismas.

Janji-janji Perjanjian Lama, telah dipenuhi melalui Krisus.

bottom of page