top of page

Menurut Amanah Agung dalam Matius 28:19-20 “Oleh itu pergilah,

jadikan semua bangsa murid-Ku.

Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan kepadamu.

Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.”

Video Tentang Komuniti Digital

bottom of page