SELAMAT DATANG KE LAMAN

PLATFORM KOMUNITI DIGITAL KRISTIAN BAHASA MALAYSIA

Menurut Amanah Agung dalam Matius 28:19-20 “Oleh itu pergilah,

jadikan semua bangsa murid-Ku.

Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan kepadamu.

Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.”