top of page

(3) Manfaat Kerendahan Hati Di Marketplace.


Hari ini, kita fokus kepada kelebihan dan kebaikan kualiti kerendahan hati di marketplace. Kerendahan hati adalah satu kuasa yang sangat berkuasa yang akan mengubah perhubungan kita dan keberkesanan kita bekerja di marketplace.


(A) Kerendahan Hati Memupuk Kesatuan di marketplace


Apabila kita bekerja dengan sikap kerendahan hati, kita akan kurang menghakimi dan mengkritik rakan sepekerjaan kita. Kita akan lebih senang untuk mendengar dan memahami perspektif mereka. Kita akan bekerja menuju kearah tujuan yang sama. Cara ini akan memupuk budaya “teamwork” di mana setiap orang akan merasa berharga dan didorong.


Kerendahan hati adalah bertentangan dengan keangkuhan, yang boleh mewujudkan perpecahan dan konflik di tempat kerja. Apabila kita sombong, kita cenderung untuk memberi tumpuan kepada minat dan pencapaian kita sendiri, dan melihat rakan sekerja kita sebagai pesaing. Pemikiran ini boleh membawa kepada budaya tempat kerja toksik di mana semua orang berada di luar untuk diri mereka sendiri, dan kerjasama sukar dicapai.


“sempurnakanlah kebahagiaanku dengan berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, sepakat dan bersatu hati. Janganlah lakukan apa pun kerana kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya.”

(Filipi 2:2-3)


“Kamu haruslah selalu rendah hati dan lemah lembut; sabar, bertolak ansur satu sama lain dalam kasih, dan berusaha memelihara perpaduan dalam Roh dengan ikatan sejahtera.”

(Efesus 4:2-3)


(B) Kerendahan Hati Memupuk Kerjasama di Marketplace.


Apabila kita bersikap rendah hati kita akan lebih menuju ke arah kerjasama (collaboration). Kita akan lebih terbuka kepada perkongsian idea dan pendapat, bekerjasama untuk menyelesaikan masalah, bersama. Kita tidak akan defensif or “territorial”. Kita akan mencari penyelesaian “win-win” untuk kebaikan semua orang. Cara ini akan menjadikan organisasi lebih berkesan dan menjadi tempat yang penuh dengan kepuasan.


Kerendahan hati adalah bertentangan dengan kebanggaan, yang boleh menimbulkan rasa persaingan dan konflik di tempat kerja. Apabila kita sombong, kita cenderung untuk memberi tumpuan kepada minat dan pencapaian kita sendiri, dan melihat rakan sekerja kita sebagai pesaing. Pemikiran ini boleh menyukarkan untuk bekerja secara berkesan dengan orang lain dan untuk mencapai matlamat bersama.


Walau bagaimanapun, apabila kita mendekati kerja kita dengan rendah hati, kita lebih cenderung untuk mencari peluang untuk belajar daripada orang lain dan bekerjasama secara berkesan dengan mereka. Kami menyedari bahawa setiap orang mempunyai sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, dan dengan bekerjasama, kami boleh mencapai lebih daripada yang kami mampu sendiri. Pemikiran ini memupuk kerjasama, membantu mewujudkan budaya tempat kerja di mana semua orang merasakan mereka adalah sebahagian daripada pasukan.


“Ketika keangkuhan datang, aib pun menyusul, tetapi dengan kerendahan hati datangnya hikmah.”

(Amsal 11:2)


“Adakah wujud dalam kalanganmu seorang yang bijak bestari? Sifat ini terbukti melalui kelakuan baik dan kebajikan yang diamalkan dengan rendah hati serta bijaksana.”

(Yakobus 3:13)


(C) Kerendahan Hati akan Memupuk Perhubungan Yang Bermakna di Marketplace.


Apabila kita mendekati rakan sepekerjaan kita dengan kerendahan hati, kita akan membina kepercayaan dan perhubungan (trust and rapport). Ini akan mengakibatkan teamwork yang lebih produktif dan efektif. Kita akan lebih sedia untuk mendengar daripada orang lain, mencari maklum balas dan mempelajari daripada kesilapan kita. Dengan melakukan ini, kita akan menjadikan budaya kerja yang mementingkan pertumbuhan dan perkembangan. Ini akan menyokong pertumbuhan peribadi dan professional setiap orang.


“Demikian juga kamu, orang muda, tunduklah kepada orang tua yang memimpinmu. Ya, kamu semua hendaklah saling menghormati dan merendah diri, kerana, "Allah menentang orang yang angkuh tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati."”

(1 Petrus 5:5)


“Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihi-Nya kamu haruslah bersifat belas kasih, baik budi, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bersabarlah terhadap satu sama lain, maaf-memaafi, jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama sendiri.”

(Kolose 3:12-13)


Marilah kita mengingati ayat-ayat ini semasa kita berusaha untuk memupuk kerendahan hati di marketplace, berusaha untuk berkhidmat untuk orang lain dan bekerjasama ke arah matlamat bersama, sambil membina hubungan yang lebih mendalam dan bermakna.Comentarios


bottom of page