top of page

Amanat Agung


Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.” Matius 28:19-20


Berdoa untuk 5 orang dalam hidup anda hari ini yang tidak mengenali Yesus. Berdoalah agar hati mereka lembut dan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka supaya mereka berpaling sepenuhnya kepada Kristus. Tanya Tuhan bagaimana Dia boleh menggunakan anda dalam kehidupan mereka, dan luangkan masa untuk mendengarkanNya.


Doa:


Ya Tuhan,


Saya bersyukur atas mesej besar dalam Kitab Matius yang mengingatkan saya tentang kepentingan menjadikan semua bangsa murid bagi Yesus. Saya akui kadang-kadang saya mungkin kurang berdoa untuk mereka yang tidak mengenali Yesus (sebutkan nama 5 orang ini).


Tolong bimbing saya untuk selalu berdoa untuk mereka dan menawarkan hidup saya sebagai alat untuk menjadi saluran kasih-Mu kepada mereka. Tolonglah saya untuk menjadi teladan yang hidup menurut ajaran-Mu, sehingga menarik mereka kepada-Mu.


Ya Tuhan, kuasa penginjilan dan pembaptisan, bantu saya untuk bercakap dengan lembut dan kasih kepada mereka yang tidak mengenali Yesus. Bukalah hati mereka dan tunjukkan kasih-Mu kepada mereka melalui hidup saya.


Bapa, saya berdoa agar setiap langkah yang saya ambil akan membawa mereka peluang untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat mereka. Biarkan kuasa dan kehadiran-Mu bekerja dalam hidup mereka, supaya mereka dapat mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya kepada-Mu.


Terima kasih, Tuhan, kerana Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami dan menjaga mereka yang tidak mengenali-Mu. Semoga setiap langkah saya membawa kemuliaan kepada-Mu dan mencerminkan kasih-Mu kepada dunia.


Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.

Comentários


bottom of page