top of page

Berkongsi Kasih Kristus Melalui Pelayanan dan Penyatuan semasa Musim Natal"Kerana Aku lapar dan kamu memberi-Ku makanan; Aku dahaga dan kamu memberi-Ku minuman; Aku orang asing dan kamu menerima-Ku masuk ke rumahmu; Aku tidak berpakaian dan kamu memberi-Ku pakaian; Aku sakit dan kamu melawat-Ku; Aku di dalam penjara dan kamu datang kepada-Ku." Matius 25:35-36 AVB

"Semuanya datang daripada Allah, yang telah mendamaikan kita dengan diri-Nya melalui Kristus, dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan pendamaian itu." 2 Korintus 5:18 AVB "Bersabarlah terhadap satu sama lain, maaf-memaafi, jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama sendiri." Kolose 3:13 AVB

Renungan: Ibubapa, tunjukkan kasih Kristus dengan melibatkan keluarga dalam perbuatan yang menunjukkan belas kasihan, seperti menjadi sukarelawan di tempat perlindungan tempatan atau membantu jiran yang memerlukan. Manfaatkan peluang ini untuk mengajar anak-anak anda tentang empati dan melayani orang lain atas nama Yesus. Galakkan mereka untuk memulihkan sebarang konflik yang mereka miliki dengan rakan atau keluarga, mengajar tentang pentingnya pengampunan dan penyatuan.


Doa untuk Keluarga: Ya Allah yang Maha Pemurah, kuatkanlah kami sebagai ibubapa untuk memberi teladan dalam menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Bantu kami membimbing anak-anak kami dalam perkhidmatan dan penyatuan, menanamkan dalam mereka nilai-nilai kasih dan pengampunan. Semoga tindakan kami mencerminkan kasih dan belas kasihan-Mu. Dalam Nama Tuhan Yesus Amin.

Comments


bottom of page