top of page

Biarkan Angin Itu Bertiup...Yohanes 3:8 - TB

8. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh.”


Saya sangat suka dengan ilustrasi atau gambaran Yesus terhadap Nikodemus (seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi) mengenai Roh. Yesus menggambarkan Roh (Kudus) sebagai angin yang mampu bertiup ke mana ia mau. Hal ini melambangkan kebebasan Roh itu bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.


Sudah tentu Nikodemus belum lahir baru dalam konteks ini. Namun dari sini, kita mengetahui bahawa kalau sekiranya seseorang itu lahir baru, ada Roh yang bebas bertiup ke mana Ia mau. Ini melambangkan pekerjaan Roh Kudus yang hebat memimpin kehidupan kita untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan yang agung sepanjang kehidupan orang-orang percaya di muka bumi.


Namun, ini juga menandakan bahawa keinginan yang lain yang bertentangan dengan keinginan atau kebebasan gerakan Roh itu perlu ditundukkan sekiranya kita ingin melihat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ada dua keinginan dapat bergerak serentak dalam kehidupan manusia. Salah satunya perlu tunduk untuk membenarkan leluasa pihak yang lain.


Kedengarannya mudah bukan? Tapi berapa ramaikah di antara orang percaya yang dapat membiarkan atau mengizinkan Roh itu bebas bertiup (bekerja)? Saya juga mengalami masalah yang sama, sukar mengizinkan Roh bebas bekerja kerana tidak memahami gerak kerja Roh Kudus dan sifat Roh itu sendiri. Namun, ketika saya mengerti sifat di antara Roh dan daging (tubuh dan jiwa) kita, saya mulai memahami-Nya dengan cara pandang yang baru.


Dikatakan dalam ayat di atas, arah gerakan Roh itu tidak dapat diketahui dari mana datangnya dan ke mana perginya. Hal ini merupakan kebebasan Roh itu sendiri tanpa dikekang oleh apapun. Walau bagaimanapun, tindakan angin (Roh) itu dapat didengar bunyinya (impak atau manifestasi-Nya). Kekangan bagi kita adalah sifat daging yang merupakan kombinasi tubuh dan jiwa yang terhubung melalui 5 organ deria. Untuk berhubung secara fizikal dan emosi dengan alam sekeliling mahupun sesama manusia, kita bergantung kepada 5 organ deria supaya kita dapat melihat, mendengar, menghidu, merasa dan menyentuh supaya kita terhubung secara efektif.


Disebabkan oleh organ deria ini, manusia boleh mengetahui dari mana datangnya keinginan daging dan ke mana perginya keinginan daging itu seterusnya memandangkan manusia mampu memilih untuk menentukan apa yang dilihat, didengar, dihidu, dirasa dan disentuh. Hal ini boleh memanfaatkan ataupun memudaratkan manusia bergantung kepada pilihan bebas manusia itu sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan sifat Roh yang tidak dapat dikawal oleh sesiapa dan tidak bergantung kepada organ deria. Itulah sebabnya ada kesukaran untuk manusia membiarkan Roh bekerja dalam kehidupan kerana operasi Roh hanya dapat difahami dan dilihat melalui iman melalui Firman Tuhan. Tidak ada cara lain.


Satu-satunya keistimewaan bagi kita yang mengalami kelahiran baru adalah kita memiliki roh dan hati yang baru serta Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita mengizinkan Roh itu bekerja dalam kehidupan kita, organ deria kita boleh dipakai untuk menyatakan manifestasi Roh itu. Namun, kita perlu memilih di antara daging ataupun Roh, mana satukah yang memimpin kehidupan kita? Ingatlah bahawa kita dilahirkan baru supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Biarkanlah angin itu bertiup...


Pr Roy Dinsim


コメント


bottom of page