top of page

Biarlah Roh Kudus Memimpin Hidup Kita


"…Inilah maksudku: Biarlah Roh Allah memimpin hidup kamu dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia......” Galatia 5:16


Paulus menasihatkan Jemaah yang ada dia Galatia supaya menjalani kehidupan yang menaati pimpinan dan bimbingan Roh Tuhan dan bukan menurut keinginan kedagingan mereka yang sentiasa mendorong mereka untuk melakukan dosa yang diinginkan oleh keiniginan kedagingan mereka yang berdosa.


Paulus menekankan tentang menjalani kehidupan yang menaati pimpinan dan bimbingan Roh Tuhan dan bukan menurut keinginan kedagingan mereka kerana mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh itu mereka harus tidak lagi hidup didalam dosa tetapi saling melayani satu yang lain berdasar pada kasih.


Dengan itu mereka harus berhenti daripada mengamalkan hidup yang angkuh, sombong, suka bertengkar dan perselisihan. Tetapi mereka perlu membiarkan diri mereka dibimbing oleh keinginan Roh Kudus dan bukan kepada keinginan kedagingan yang sentiasa bertentangan dengan keinginan Roh Kudus sehingga menimbulkan pepecahan.


Oleh itu untuk mengekalkan kesatuan diantara kita, maka kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus sentiasa. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidup saling mengasihi, bersukacita, hidup damai, sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri.


Oleh itu marilah kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus dan bukan keiningan daging kita.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan diri saya kepadaMu dan memohon bimbingan Roh KudusMu ke atas hidup saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page