top of page

Cuaca Doa'Engkau yang mendengarkan doa, kepada-Mulah datang semua yang hidup' (Mazmur 65:1-13, ay.12)
('You who answer prayer, to you all people will come.' v12)

Hari ini kita terus pikirkan tentang langkah-langkah yang kita ambil untuk mendalamkan akar-akar rohani melalui doa. Ketiga, memperingatkan diri bahawa Allah lebih mahu daripada-mu untuk mendirikan dua arah perhubungan (two-way communication). Seseorang ada berkata, 'Doa tidaklah datang kepada Allah dengan segan tetapi berpegang kepada-Nya dengan kehendak yang tinggi. Apabila datang menghadap karusi anugerah (throne of grace), kita diarahkan oleh pengarang Iberani datang 'dengan harapan' ('with confidence') atau ada penterjemah katakan, 'dengan berani', ('boldly'), Ibrani 4:16. Karena dia yang di atas karusi telah memakai keadaan daging kita (worn our flesh) Dan mengatahui dengan pasti perasaan kita, kita tidak perlu merasa segan atau merasa malu datang menghadap Dia. Halangan-halangan sudah turun (His barriers are down). Apa yang perlu kita buat turunkan segala halangan kita. Doa membiarkan kasih Allah, kemurahan Dan anugerah-Nya mengalir me dalam.


Keempat, sediakan pam rohani (spiritual pump) dengan bacaan dari Firman Tuhan. Biarlah Allah berbicara kepada-mu melalui perkataan-mu. Cara yang sederhana ini (simple formular), jika saya boleh gunakan ini - yang telah mengubahkan hidup doa jutaan orang. Saya telak kongsikannya dengan orang dalam tahun-tahun yang lalu dengan mengarangkan "Everyday with Jesus". George Muller, yang kita telah sebut sebelum ini, melihat mujizat tangan Allah campur tangan tiap hari. Dia katakan membaca Firman Tuhan sebelum dia berdoa telah mengubahkan masa doa dia. Ingatlah fakta ini bahwa saya berbicara di sini berkenan dengan membentukkan hidup doa (a devotional life of prayer). Bila masa kecemasan (emergency) kamu hanya perlu berlutut dalam hadirat Allah Dan meluahkan beban-mu di hadapan-Nya. Dia mengerti-nya. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa masa devotional yang paling best ialah membiarkan Allah berbicara kepada-mu terlebih dahulu.


Ayat-ayat rujukan.

1 Yohanes 4:7-19


Doa:

(Prayer):


Tuhan Yesus, tolongkan saya mengerti bahawa dalam hadirat-Mu saya akan diubah menjadi seperti Engkau. Saya akan keluar dari masa doa lebih semangat Dan hidup bagi-Mu Dan lebih semangat Dan hidup bagi orang lain.Amen

Rev Gerawat


Comments


bottom of page