top of page

Dimana Kehidupan Didapati
Shalom Dan Selamat pagi saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan doa ucapan syukur dan pujian.


Renungan Firman Tuhan kita pada pagi ini:"Dimana kehidupan didapati" (Kolose 3:1-17, ay.3) ("Where life is found", v3)


Renungan:


Jika kita tidak berhati-hati, kita tidak akan berakar dalam segi kerohanian, dan bukanya hanya dengan menarik apa yang dapat mempertahan kita daripada akar-akar serupa saja: seperti pribadi kita yang tidak dapat masuk ke dalam Allah. Jika akar-akar rohani kita tubuh hingga kedalaman, situasi-situasi kehidupan yang negatif tidak akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan kita. Melainkan, kita hanya bersandar kepada Allah untuk masa kesukaan, keberhasilan dan disaat kita merasakan kepuasan kehidupan.


Keberhasilan kita di tentukan dengan jenis akar-akar kita yang masuk kedalaman pribadi kita. Mereka yang hanya meresponi dengan ke-lima lima deria manusia (five senses) dipanggil oleh Yeremia sebagai, 'berharap kepada manusia' (Yeremia 17:5). Dalam kehidupan orang yang seperti ini, keberhasilan akan menjadi pengukur tahap kerohanian mereka; disaat mereka tidak berhasil, maka disitulah terjadinya kejatuhan dalam kerohanian mereka, tetapi jika sebaliknya, mereka akan menjadi maju dalam kerohanian mereka. Keadaan rohani yang jatuh bangun seiring dengan kondisi kehidupan ini seakan-akan seperti pohon anggur yang akar-nya tidak begitu dalam dan tidak subur atau gagal mengikut keadaan yang berlaku diatas permukaan tanah - hujan atau kemarau.


Sangat menyedihkan apabila seorang Kristian yang hidup-nya seperti rasul Paulus memberitahu kita pada hari ini, bahawa kehidupanya seakan-akan tersembunyi bersama dengan Kristus, dan hanya mencari Allah bergantung kepada kebaikkan hidup yang dipengaruhi oleh beberapa keadaan seperti, keadaan ekonomi, berharap untuk keberhasilan parti politik masing-masing atau untuk persekolahan anak-anak mereka; pengasihan majikan atau untuk keadaan pasangan mereka . Tidak salah terbeban bergantung atas pengaruh perkara-perkara seperti ini, tetapi mereka bukan hal di mana kehidupan kita boleh didapati.


Hidup kita hanya boleh didapati di dalam Allah. Aliran dari dalam setiap orang Kristian ialah sumbar air yang tidak bergantung atas situasi-situasi kehidupan, tetapi atas persekutuan dengan Allah. Aliran sumbar air ini mengalir sepontan tidak kira kemarau atau tidak. Orang-orang Kristian yang akar-akarnya masuk kedalaman akan medapat, 'aliran-aliran sebuah sungai kesukaan Kota Allah. (Maz.46:4)


Ayat-ayat rujukan:


Hab. 3:17-18;

Kolose 1:3-6, 9-14


Doa:


Bapa yang indah dan pengasih, Engkau telah tunjukkan kepada kami di mana kehidupan yang benar di dapati iaitu didalam Yesus. Walaupun kami memerlukan kebergantungan kami kepada orang lain, biarlah kami terus mengenal bahwa Yesus, ialah yang diaatas permasalahan dan kehidupan kami yang dimana kami harus bergantung sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kami berdoa.


Amin.

Rev. Gerawat Maran

bottom of page