top of page

Doa Abraham


Kejadian12:7 (AVB)

Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu akan Aku kurniakan negeri ini." Maka Abram membangunkan di sana sebuah mazbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya.


Kejadian 18:26-33 (AVB)

26 Firman Tuhan, "Jika Kudapati lima puluh orang benar di Kota Sodom, maka akan Kupelihara seluruh tempat itu kerana mereka."

27 Kata Abraham pula, "Sesungguhnya, aku memberanikan diri berbicara kepada Tuhan, sekalipun aku hanyalah debu dan abu. 28Kalau kurang lima sahaja daripada lima puluh orang benar itu, akankah Engkau tetap musnahkan seluruh kota itu hanya kerana lima orang itu?"

Firman-Nya, "Jika Kudapati di sana empat puluh lima orang, Aku tidak akan memusnahkannya."

29 Abraham berkata lagi kepada-Nya, "Kalau didapati empat puluh orang di sana?"

Firman-Nya, "Kerana empat puluh orang itu Aku tidak akan melakukannya."

30 Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berbicara lagi. Kalau didapati di sana tiga puluh orang?"

Firman-Nya, "Jika Kudapati di sana tiga puluh orang Aku tidak akan melakukan hal itu."

31 Kata Abraham, "Sesungguhnya, aku memberanikan diri berbicara kepada Tuhan. Kalau didapati di sana dua puluh orang?"

Firman-Nya, "Kerana dua puluh orang itu Aku tidak akan memusnahkannya."

32 Kata Abraham, "Semoga Tuhan tidak murka jika aku berbicara sekali ini sahaja lagi. Kalau didapati di sana sepuluh orang?"

Firman-Nya, "Kerana kesepuluh orang itu Aku tidak akan memusnahkannya."

33 Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Tuhan meninggalkan tempat itu, lalu Abraham pun kembali ke kediamannya.


Roma 4:2-3 (AVB)

2 Jika Abraham telah diperbenar kerana kerja amalnya dapatlah dia berbangga tetapi bukan di mata Allah. 3 Apakah yang tersurat dalam Kitab Suci? "Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai perbenaran.


Shalom, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rhema kita hari ini adalah tentang Doa Abraham. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa “Abraham disebut sebagai Bapa orang Beriman”. Mengapa dipanggil sebagai Bapa Orang Beriman, apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan Apakah yang paling istimewa dari pada kehidupannya sehingga dia dipanggil sebagai “Bapa orang beriman”. Melalui Rhema kita ini saya membawa kita untuk merenungkan 3 perkara tentang “Doa-Doanya iaitu :


A. Abraham seorang Pendoa Sayafaat yang Dynamik

 • Abraham gambaran seorang Bapa yang mempraktekkan hidupnya dalam Doa. Setiap perjumpaannya dengan Tuhan, maka Abraham akan mendirikan Mezbah bagi Tuhan disana. (Kej 12 : 7)

 • Kehidupan Mezbah adalah merupakan gaya hidup yang diperagakannya. Itulah yang membuat dia begitu istimewa dihadapan Tuhan.

 • Sehingga suatu ketika Abraham memanjatkan Doa SyafaatNya kepada Tuhan tentang “Sodom dan Gomorah” dan menegosiasikannya sehingga 7 kali kepada Tuhan. Inilah profil Abraham yang begitu dekat dimata Tuhan. (Kej 18 : 26 – 33)

 • Abraham sebagai pendoa syafaat, tidak sahaja bersyafaat bagi dirinya dan keluarganya, namun dia memiliki kebiasaan yang baik dengan berdoa di pagi hari dan bersyafaat untuk mendoakan bangsa dan negerinya kepada Tuhan . Kehidupan seorang Bapa yang begitu dekat dihati Tuhan adalah Gambaran yang perlu kita pelajari dari pribadi Abraham (Kej 19 : 27).

 • Mahukah kita memiliki kepribadian seperti Abraham.


B. Abraham seorang yang dikenal karena ImanNya

 • Abraham tidak sahaja dikenal dengan Doa-doanya tetapi dia juga dikenal melalui Imannya.

 • Ketika ia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya di gunung Moria, ia mentaati Perintah Tuhan itu begitu sahaja. Dia tidak memperdebatkan tentang perintah Tuhan tersebut. (Kej 22 : 2)

 • Gambaran kehidupan yang didedahkan Abraham disini ketaatan kepada perintah Tuhan itu adalah tanpa syarat. Kerana Tuhan punya kuasa untuk menyediakan apa yang diperlukan anak-anakNya.

 • Sehinggalah Ishak bertanya kepada Bapanya dan berkata : “ Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu“, Sahut Abraham : “Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagiNya anakku”.

 • Abraham menggambarkan bahawa Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat” (Ibrani 11 : 1).

 • Pertanyaannya : JIka Abraham dikenal karena Imannya, perkara apakah yang akan kita generasikan kepada penerus kita kelak ?


C. Abraham seorang yang hidup dalam Kebenaran

 • Gambaran yang lain dari kehidupan Abraham adalah dia adalah seorang Bapa yang hidup dalam Kebenaran.

 • Abraham dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi karena ia telah meletakkan kepercayaannya kepada Allah, sehingga Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kebenaran yang seperti bukan diakibatkan usaha manusia tetapi semata-mata tindakan Allah (Rom 4 : 2 – 3) Tetapi sebagai orang yang sudah dibenarkan, Abraham berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang benar, serta mengandalkan kekuatan pribadi yang benar yaitu Tuhan Yesus Kristus. (Yoh 14 : 6 & Why 22:11).

 • Sebagaimana Martin Lloyd Jones mengatakan : bahwa tes paling tepat untuk mengetahui apakah seseorang sungguh-sungguh orang Kristian atau bukan, yaitu Kerinduan untuk selalu hidup benar dan bertindak dalam kebenaran di hadapan Allah.

 • Sudahkah kita melakukan tindakan seperti yang dilakukan Abraham. Masih belum terlambat bagi kita untuk mengambil Tindakan dan Berdoa seperti yang dilakukan oleh Abraham.


Pr Datin Rosmaida S-Justin

bottom of page