top of page

Dua Tujuan Ilahi


‘Kerana kami yakin bahawa manusia diperbenar atas iman kepada Yesus Kristus,’ (Roma 3:9-31, ayat 28).


Legalisme, seperti yang kita lihat, adalah bergantung pada usaha kita untuk mencari keselamatan daripada anugerah Allah, yang sentiasa bekerja dalam hidup kita. C.S.Lewis pernah berkata, ‘Masalah terbesar dalam agama Kristian adalah agama Kristian DAN … agama Kristian dan sesuatu yang lain. Agama Kristian dan psikologi, agama Kristian dan amal baik.’ Tetapi ini menimbulkan soalan: Bukankah kita diharapkan untuk melakukan amal baik?


Hubungan antara hukum dan anugerah adalah membingungkan bagi ramai orang Kristian. Seringkali saya ditanya, ‘Adakah hukum Allah masih mengikat seorang Kristian?’ Jawapannya ialah, ‘Ya dan Tidak.’ ‘Tidak’ dalam erti kata bahawa penerimaan kita oleh Allah tidak bergantung pada kita mematuhi hukum, dan ‘Ya’ dalam erti kata bahawa kita diharapkan untuk hidup mengikut hukum. Biar saya jelaskan begini: ketaatan kepada hukum tidak membawa kepada keselamatan tetapi keselamatan membawa kepada ketaatan kepada hukum. Hukum berkata dengan erti kata, ‘Lakukan ini dan kamu akan hidup.’ Injil memberitahu kita, ‘Kamu hidup dalam Kristus, jadi sekarang lakukan ini.’ Motif telah berubah - dan di situlah perbezaannya.


Khotbah di Bukit dianggap oleh sesetengah orang sebagai ‘hukum baru’. Tetapi apabila Yesus memberikan khotbah itu Dia tidak berkata, ‘Hiduplah mengikut Khotbah di Bukit dan kamu akan menjadi seorang Kristian.’ Sebaliknya, pesanNya ialah, ‘Jadilah seorang Kristian dan kamu akan hidup mengikut prinsip-prinsip Khotbah di Bukit.’ Baik hukum mahupun Khotbah di Bukit mempunyai tujuan ilahi: hukum menunjukkan kepada bukan-Kristian bahawa mereka tidak dapat menyenangkan Allah kerana mereka tidak dapat hidup mengikut hukum, dan dengan itu mengarahkan mereka kepada Kristus untuk dibenarkan. Khotbah di Bukit menunjukkan kepada orang Kristian yang telah pergi kepada Kristus untuk dibenarkan bagaimana untuk hidup supaya membawa kemuliaan kepada Allah. Sedih bahawa ramai orang Kristian tidak memahami ini.


Renungan Lanjut:

Ef. 2:8-10; 4:1; Titus 3:7-8


Doa:

Ya Bapa, dalam cahayaMu segala-galanya menjadi jelas. Betapa saya bersyukur kepadaMu kerana walaupun hukum berkata ‘Lakukan ini dan kamu akan hidup,’ Yesus sendiri telah memberi saya hidup. Sekarang saya hidup dalam Dia. Haleluya!


Rev Gerawat Maran

Related Posts

See All

Dia Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Comments


bottom of page