top of page

Hari 1: Berita Baik untuk Ibu Bapa

Renungan 8 Hari - Perlindungan Rohani Oleh Ibubapa

Teks Alkitab:


Mereka menjawab, “Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu.” - Kisah Para Rasul 16:31 AVB


Renungan:


Sebagai ibu bapa, kita mempunyai tanggungjawab rohani yang mendalam terhadap anak-anak kita. Berita baiknya adalah Tuhan telah memberi kita hak istimewa untuk berdoa bagi anak-anak kita dan menentukan destini rohani mereka. Dalam Kisah Para Rasul 16:31, rasul Paulus dan Silas berkongsi berita baik tentang keselamatan dengan penjaga penjara, menekankan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yesus membawa keselamatan bukan hanya untuk dia tetapi juga untuk seluruh isi rumahnya.


Kita dapat mengambil ketenangan dari pengetahuan bahwa Tuhan menghendaki keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Kita tidak boleh menyerah atau kehilangan harapan, tetapi percaya pada janji-Nya. Doa dan iman kita dapat memberikan dampak abadi pada kehidapn anak-anak kita. Marilah kita berkomitmen untuk membesarkan mereka dalam jalan Tuhan, mengajari mereka Firman-Nya, dan berdoa dengan penuh semangat untuk keselamatan dan pertumbuhan rohani mereka.


Doa:


Bapa di Syurga, kami berterima kasih kepada-Mu atas hak istimewa menjadi ibu bapa. Kami berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan rohani anak-anak kami. Bantulah kami membimbing mereka dalam jalan-Mu dan menentukan takdir rohani mereka. Semoga mereka mengenal dan mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus, Amin.


Comments


bottom of page