top of page

Hari 21: Bangun Daripada Mod Tidur

Tema: Bangunlah Gereja (Efesus 5:14)

Bangunlah, hai kamu yang tidur, (Efesus 5:14a)


Komputer mempunyai fungsi yang dipanggil mod tidur di mana, selepas tempoh tidak aktif tertentu, kuasa terputus daripada bahagian sistem yang tidak digunakan. Pada masa yang sama, kuasa minimum dibekalkan ke bahagian yang diperlukan untuk mengekalkan data. Walaupun, pada bahagian luar komputer kelihatan seperti telah dimatikan, ia sebenarnya bukan kerana sistem dalamannya masih berjalan. Dengan menyentuh kekunci atau mengklik tetikus, komputer akan diaktifkan.


Begitu juga, ramai orang Kristian berfungsi dalam mod tidur. Walaupun mereka mengaku Ketuhanan Kristus, mereka tidak aktif dalam tujuan-Nya. Mereka mungkin hidup hanya dalam acara gereja tetapi akan dimatikan selepas acara selesai. Orang percaya seperti ini memerlukan jamahan berterusan, jika tidak, mereka akan masuk ke mod tidur.


Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat di Efesus, “Bangunlah, hai kamu yang tidur.” Nampaknya, gereja tidur selepas kejayaan awal pelayanan Paulus di bandar itu.


Apakah yang menyebabkan gereja kehilangan keghairahan dan masuk ke mod tidur? Dalam ayat 8, Paulus memuji orang percaya kerana keluar daripada kegelapan dan berpindah ke terang. Walau bagaimanapun, mereka gagal mengekalkan momentum untuk berjalan dalam terang dan kemudiannya kembali ke kegelapan.


Berkompromi dengan dunia menyebabkan orang percaya tidak berjaga-jaga dan membiarkan kegelapan menyelinap masuk. Oleh sebab itu, orang percaya mesti berwaspada terhadap roh kompromi dengan mengamalkan kehidupan doa yang tidak berkompromi. Yesus berkata “Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.” Kehidupan doa yang kuat mengekalkan kebangkitan dan menghalang mod tidur daripada tercetus.


DOA HARI INI:

  • Bapa Syurgawi, saya mengaku dosa saya kerana berkompromi dengan dunia. Saya tunduk kepada Firman- Mu untuk tidak mencintai dunia atau apa pun di dunia. Jika saya mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam saya. Saya ingin terjaga untuk kasih-Mu, hidup untuk tujuan- Mu, dan aktif untuk dipakai oleh-Mu. Tolong saya membina kehidupan doa yang kuat untuk mengekalkan kebangkitan peribadi saya dan tidak jatuh ke dalam mod tidur lagi. Amin.

  • Berdoalah agar pasangan, ibu bapa, dan anak-anak akan sangat diberkati di bawah program dan pelayanan keluarga di gereja atau para-gereja masing-masing. Berdoalah juga agar keluarga pemimpin pelayanan ini dibina dengan kukuh atas prinsip-prinsip yang saleh dan menonjol sebagai teladan.

  • Berdoalah agar sistem Kehakiman dan semua Mahkamah dari Mahkamah Persekutuan hingga ke Mahkamah Rendah berfungsi dengan adil dan saksama dalam mengendalikan perbicaraan jenayah dan sivil. Berdoalah agar Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, dan Majlis Raja-raja mendapat kebijaksanaan dalam pelantikan Ketua Hakim Negara serta hakim-hakim di semua peringkat. Doakan agar lebih ketelusan dalam proses pemilihan hakim-hakim tersebut.
Comments


bottom of page