top of page

Hari 28: Pekerja Injil

Tema: Ladang Tuaian

Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.” (Matius 9:37)


Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. (2 Timotius 4:2)


Terdapat banyak tempat untuk menyebarkan Injil tetapi tidak cukup penuai. Gereja di mana-mana pun memerlukan pekerja. Kenapakah ada kekurangan pekerja seperti itu? Mungkinkah kerana gereja tidak melatih pekerja, atau kerana ladang tuaian terlalu luas bagi kita untuk memenuhi keperluan mereka? Rancangan kita sepertinya selalu ketinggalan apabila dunia berubah. Sudah saatnya gereja, seminari alkitab, dan para- gereja bekerja secara sinergi untuk menyelesaikan masalah ini dalam Kerajaan Tuhan.


Selain memiliki tenaga kerja yang mencukupi, terdapat juga keperluan segera untuk melengkapi mereka dengan baik. Daripada melayani secara bebas, individu yang berkelayakan akademik dan keterampilan yang diperlukan yang sedang melayani di ladang harus melatih pekerja penginjilan generasi baharu. Adalah perlu untuk merangka rancangan jangka panjang untuk pelatihan dan melengkapi tenaga kerja dalam ladang tuaian.


Pemberitaan Injil tidak boleh dilakukan hanya oleh beberapa pekerja sepenuh masa, tetapi oleh semua orang percaya dalam Kristus. Mereka harus memikul mandat ini dan menjadi saksi Tuhan dalam lingkungan hidup dan tempat kerja masing- masing, serta memberitakan berita baik Kerajaan dengan berani. Mereka yang memberitakan Injil harus selalu dipenuhi oleh Roh dan bersemangat untuk melakukannya, memberikan diri mereka sepenuhnya bagi Tuhan pada musim yang berbeza, dengan memuliakan Tuhan dan membina orang lain dalam usaha penginjilan mereka.

DOA HARI INI:

  • Semoga Tuhan membangkitkan dalam diri kita sehingga kita tidak hanya sibuk dengan aktiviti dalaman di gereja, tetapi diinsafkan tentang pekerjaan Injil kerana tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Berdoalah agar kita dilatih dengan baik, dan bangkit dengan rasa misi dan mendesak untuk memberitakan Berita Baik di ladang tuaian, supaya orang dapat memahami esensinya.

  • Berdoalah agar Tuhan akan terus melindungi mereka yang telah mengatasi ketagihan mereka dan agar Dia memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus. Berdoalah untuk ramai orang yang telah masuk dalam pelayanan bagi penagih dadah agar mereka akan terus menunjuk orang lain kepada Yesus dan menjadi berkat kepada mereka yang berada dalam perhambaan.

  • Kadar pengangguran di Malaysia ialah kira-kira 3.6% (Jabatan Perangkaan Malaysia, Oktober 2022). Statistik 2020 menunjukkan bahawa 202,400 orang graduan baharu menganggur, dan trend itu telah meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Berdoalah agar generasi muda kita meningkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Inggeris, serta kemahiran teknikal, insaniah dan digital. Berdoalah juga agar mereka realistik dalam gaji dan jangkaan pekerjaan.


Comments


bottom of page