top of page

Hari 37: Hamba Yang Setia & Bijaksana Yang Mengasihi Keluarga-Nya


“Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang- orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya” (Matius 24:45-47)


Jika kita membaca ayat-ayat dalam 1 Petrus 4:7-10 dengan teliti, kita akan melihat ungkapan khusus, “sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.” Tuhan Yesus tidak menilai hamba-hamba-Nya berdasarkan lama pelayanan atau jawatan yang dipegang mereka. Sebaliknya, Dia melihat apakah mereka telah menjaga keluarga-Nya dengan baik dan memberi mereka “makanan” pada waktu yang tepat.


Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut ungkapan ‘makanan pada waktu yang tepat.’ Tuhan mempercayakan kita untuk mengurus rumah-Nya, dan Dia telah menganugerahkan rumah-Nya dengan pelbagai anugerah. Kita harus menemukan karunia- karunia ini di gereja-gereja kita sehingga karunia-karunia itu boleh nyata dan dikembangkan semasa kita menyelesaikan tugas-tugas dalam keluarga Tuhan.

Kita harus dengan rendah hati mengakui bahawa tidak cukup hanya menjalankan tugas kita dengan setia. Untuk menjadi pengurus Tuhan yang baik, kita memerlukan hikmat, kemahiran pengurusan yang sangat baik, dan kasih untuk setiap orang dalam keluarga Tuhan. “Kebijaksanaan” bererti pengertian, dan wawasan tentang waktu dan hal-hal yang harus dilakukan, yang mungkin mencakup mengurus keperluan anak-anak kecil di rumah Tuhan pada musim pertumbuhan mereka dan menyediakan pertolongan yang tepat waktu dan praktikal. (Kidung Agung 8:8-9)

Pelayanan kepada Gereja-Nya dengan setia dan sepanjang hidupnya nampaknya telah menjadi amanat Tuhan kepada Rasul Petrus. Ini kerana Yesus berkata kepada Petrus, “apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini? Gembalakanlah domba-domba-Ku.” (Yohanes 21:15- 17) Semoga kita memahami degupan hati Guru kita, dan menerima pujian-Nya pada akhirnya.DOA HARI INI:

  • Tuhan Yesus, semoga kami mengasihi Engkau dan domba- domba di rumah-Mu. Janganlah kami tidak memberi fokus kepada diri sendiri tetapi kepada semua keperluan di rumahMu. Kami berdoa agar kami menjadi hamba yang bijaksana dan memberi makan domba-domba-Mu dengan kasih sayang. Amin.

  • Berdoalah untuk kerjasama yang lebih besar di antara gereja tempatan dan organisasi misi dalam mempersiapkan dan mengutus mubaligh. Berdoalah agar program-program yang dirancang oleh organisasi misi akan mewujudkan dalam diri peserta beban untuk melaksanakan Amanat Agung.

  • Malaysia mempunyai 20 buah universiti awam, 21 buah universiti swasta, dan lebih 400 buah kolej untuk menyediakan pendidikan tinggi untuk warganegara serta pelajar asing. 44% daripada belia Malaysia mendaftar di kolej dan universiti ini. Berdoalah agar program pengajian tinggi yang ditawarkan adalah relevan dan bernilai kepada semua pelajar.Comments


bottom of page