top of page

Hari 4: Rumah-Nya Harus Penuh


“Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus penuh.” (Lukas 14:23)


Tuan ingin rumahnya penuh. Kita seperti hamba-hambanya, yang tugasnya tetap mengundang tetamu sehingga gereja kita penuh. Pekerjaan membawa orang kepada Tuhan ini tidak akan berakhir sehingga rumah Tuhan penuh. Sekarang perhatikan beberapa hal dalam petikan ini yang membantu kita ketika kita memberitahu orang lain tentang Kristus. Mengapakah Tuhan ingin rumahnya penuh? Dia tidak ingin ada sebarang kerusi kosong di meja jamuan. Tuan juga menyuruh hamba untuk ‘Keluar’. Kita harus keluar untuk menuai jiwa bagi kerajaan-Nya.


Menjadi sedar akan jiwa harus merangsang kita untuk bersaksi. Yesus ialah teladan kita tentang sikap ini. Lukas 19:10, “Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” Tahukah anda bahawa Tuhan meminta pertanggungjawaban kita jika kita gagal untuk bersaksi? Paulus menulis dalam Kisah Para Rasul 20:26-27; “Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadaku” Paulus menggunakan bahagian Perjanjian Lama ini untuk menyatakan pertanggungjawabannya untuk memberitakan Injil. Jika Tuhan menempatkan seseorang di jalan saya dan saya gagal berkongsi Injil Kristus dan memberi amaran kepadanya tentang dosanya, maka saya harus memberikan pertanggungjawaban pada Hari Penghakiman! Tuhan ingin rumah-Nya penuh!

Semoga Dia memberi kita semangat yang kudus untuk melihat orang-orang datang kepada Kristus. Saya percaya Tuhan ingin memberkati gereja yang tidak malu akan Injil tetapi berjuang untuk memberitakan kebenaran dan hanya bergantung pada kuasa Roh Kudus untuk membawa pertaubatan sehingga rumah-Nya akan penuh.DOA HARI INI:

  • Bapa di syurga, berikan kami semangat yang kudus untuk melihat orang datang kepada Kristus. Berikan kami hati yang tidak akan pernah malu dengan Injil, supaya kami akan terus memberitakan kepada dunia bahawa Engkaulah Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan. Dalam nama Yesus, Amin.

  • Berdoalah agar misi menjadi nadi setiap gereja di Malaysia, menyumbang kepada penjangkauan tempatan, kebangsaan dan dunia sama ada secara langsung atau tidak langsung. Berdoalah agar gereja-gereja dapat mewujudkan rasa kesedaran dan pemilikan di kalangan anggota mereka untuk mengambil bahagian dalam kapasiti individu atau korporat.

  • Berdoalah agar semakan dan imbangan yang sewajarnya dilaksanakan dan ditadbir dengan betul berhubung dengan pelaksanaan kuasa polis untuk menyiasat dan mencegah jenayah. Berdoalah juga agar polis menangani jenayah rentas sempadan secara profesional.


Comments


bottom of page