top of page

Kebangkitan Yesus

Kebangkitan Yesus


Shalom saudara, sekarang marilah kita lihat bagaimana kebangkitan Yesus dapat menunjukkan keilahian Yesus. Sebab Lazarus pun bangkit dari kematiannya. Lalu apa beza kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus?


Sebab kedua-duanya juga bangkit dari kematian. Nah, perbezaannya ada pada kesudahan mereka.


Lazarus bangkit dan kesudahannya, dia mati. Yesus bangkit

dan kesudahannya, Yesus di angkat ke syurga. Dan Yesus bukan sekadar di angkat ke syurga dan berada di syurga sekarang. Tetapi Alkitab mengatakan beberapa kali bahawa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.


Kenyataan bahawa Yesus duduk disebelah kanan Allah Bapa adalah untuk menunjukkan kesetaraan Yesus dan Allah Bapa. Dan itulah kedudukan yang tertinggi Dan yang termulia sekali.


Ia juga bermaksud, Yesus bukan satu tingkat lebih rendah dari Allah

dan bukan satu tingkat lebih tinggi dari Allah. Tetapi kedua-dua Allah dan Yesus adalah setaraf dan setara dari segi keilahian.

Maka duduk di sebelah kanan Allah Bapa, adalah kedudukan

  • Yang tertinggi

  • Yang termulia

  • Yang Teragung

  • Yang diberikan kepada Yesus


Dan ini membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kebenaran bahawa

Yesus duduk disebelah kanan Allah adalah sangat penting sekali sehingga telah menjadi sebahagian daripada pengakuan iman rasuli yang kita lafazkan dalam kebaktian minggu sesetengah gereja.

Nah, satu daripada pengakuan iman yang awal oleh pengikut-pengikut Yesus pada abad yang pertama adalah pengakuan iman dalam

Filipi 2:6-11, Iaitu tentang Yesus dituliskan bahawa yang walaupun dalam rupa Allah Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.

Filipi 2:6-11 6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. 8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 11 dan segala lidah mengaku: ”Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Nah, perhatikan dalam ayat ini Yesus setara dengan Allah tetapi Yesus

tidak mahu mempertahankan kesetaraan-Nya dengan Allah pada masa itu.


Kenapa? Nah, ayat seterusnya mengatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Iaitu Yesus mengetepikan kemuliaannya

dan takhtanya dan turun ke dunia dari syurga.

Untuk apa? Untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.


Perhatikan ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia

dan mengaruniakan kepada-Nya Nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut

  • segala yang ada di langit

  • Dan yang ada di atas bumi

  • Dan yang ada di bawah bumi

Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.

Maka pengikut-pengikut Yesus dari awal lagi, dalam abad yang pertama, telah mengaku tanpa ragu-ragu, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.


Duduk disebelah kanan Allah. Itu kedudukan Yesus yang tertinggi

Juga menunjukkan bahawa Yesus adalah di atas segala-galanya.

Sehinggakan dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit

dan di bumi.

Dan juga kedudukannya yang tertinggi ini, Yesus mengatasi atau melebihi

Segala-galanya termasuk apa jua kuasa dan penguasa yang wujud, samada yang di langit atau yang di bumi.

Perhatikan petikan ini dalam

Efesus 1:18-22 18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus. 19 dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, 20 yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. 21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22 ' Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada.

Perhatikan dalam kedua-dua petikan Filipi 2 dan Efesus 1, kematian dan kebangkitan Yesus ada kaitan rapat dengan keilahian Yesus. Iaitu menunjukkan bahawa Yesus diberi kedudukan yang tertinggi, yang termulia dan yang teragung. Itu sebagai Tuhan segala tuhan dan Raja segala raja.

Sehinggakan dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala

  • yang ada di langit.

  • dan yang ada di atas bumi

  • Dan yang ada di bawah bumi


Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan.


Nah, perhatikan yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan adalah segala makhluk yang ada di langit dan di atas bumi dan dibawah bumi.


Dan kita tahu, Hal ini akan terjadi nanti, seperti mana yang telah diwahyukan dalam

Wahyu 5:13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: ”Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!”

Dan kita tahu bahawa Anak Domba yang dimaksudkan itu adalah Yesus.

Nah, ada satu perkara yang sangat menarik di sini, kenapa disebut Anak Domba?

Nah, ini juga ada keistimewaannya dalam surat Wahyu. Dalam surat Wahyu sahaja gelaran Anak Domba ini disebut sekurang-kurangnya 30 kali.


Nah, kenapa begitu banyak sekali, lebih banyak daripada yang disebut dalam empat Injil yang digabungkan bersama? Sebab surat Wahyu ingin menekankan bahawa walaupun Yesus adalah seperti anak domba

Yang harus dikorbankan, namun yang dikorbankan itu sekarang telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya.


Malah sebagai Anak Domba. Ia bertakhta !


Dan kebenaran ini, telah ditekankan oleh Yesus sendiri dari awal lagi

dalam surat Wahyu sebagai kata-kata dorongan kepada orang-orang percaya yang sedang melalui penderitaan pada masa itu.


Ya, Yesus berkata dalam

Wahyu 1:17-18 17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: ”Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, 18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. '

Ayat ini akan saya huraikan lebih lanjut lagi di bahagian lain. Apabila kita melihat sifat-sifat keilahian Yesus kerana ayat ini juga sangat membuktikan

Yesus adalah Tuhan maka jelaslah kebangkitan Yesus sangat membuktikan ketuhanan Yesus kerana Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan melalui kebangkitan Yesus, Yesus berada dalam kedudukan yang tertinggi, termulia dan teragung.


Mengatasi segala-gala kuasa dan penguasa baik yang di langit, mahu pun

yang di bumi, sehingga semua musuh kuasa itu berada di bawah tumpuan kaki-Nya. Haleluyah.


Sekian Terima Kasih dan Tuhan memberkati anda semua yang telah mendengar. Amen.

Related Posts

See All

Teladanilah Yesus Dalam Mengasihi

"…Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.....” Efesus 5:2 Paulu

Dia TuhanYang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Tuhan Menunjukkan Kasih-Nya Kepada Kita

“...Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa...” Roma 5:8 Paulus berkata kepada Jemaah yang ada di Roma tentang bagaima

Comentários


bottom of page