top of page

Keinginan Utama Kita'Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu. ...' (Kisah Para Rasul 1:1-11, ayat 8).


Semalam kita melihat bahawa Yesus adalah pengesahan Tuhan kepada janji perubahan sifat, hati yang baru. Selain itu, Dia adalah 'Ya' kepada janji Tuhan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Jika roh manusia diungkapkan dalam kata-kata keinginan utamanya, saya fikir saya akan mendengar sesuatu seperti ini: 'Betapa saya ingin dapat memulakan semula dan mempunyai sumber daya yang tidak habis-habis untuk menghadapi segala sesuatu yang datang.' Janji Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah bahawa suatu hari Dia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang (Yoel 2:28). Janji ini Yesus tegaskan ketika Dia memberitahu murid-murid-Nya untuk tetap tinggal di Yerusalem sehingga mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi (Lukas 24:49).


Pada hari Pentakosta, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Para murid menjadi manusia baru. Dr W.E. Sangster menggambarkannya seperti ini: 'Sebelum Pentakosta, para murid adalah seperti arnab, selepas Pentakosta mereka menjadi seperti feret.' Walaupun pelayanan para murid tidak tanpa kesan selama tiga tahun mereka bersama Yesus, dalam tiga jam selepas turunnya Roh Kudus, ia menjadi fenomenal. Tiga ribu jiwa bertobat dalam satu khotbah yang ringkas tetapi diilhami oleh Roh Kudus.Petrus, dalam khotbah yang berkuasa itu, sebenarnya merujuk kepada janji yang diberikan dalam nubuat Yoel, dan kemudian berkata: 'Allah mengangkat Yesus ke tempat yang berkuasa di sebelah kanan Allah, dan Yesus menerima Roh Allah yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini adalah Roh itu yang sudah dicurahkan oleh Yesus ke atas kami.' (Kisah Para Rasul 2:32-33). Perhatikan kata-kata 'Yesus telah menerima ... [Dia] telah mencurahkan'. Yesus adalah 'Ya' kepada janji pencurahan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, pengesahan besar tentang kebenaran bahawa Tuhan dapat memerintah di sudut paling dalam hati manusia melalui Roh Kudus-Nya.


Renungan Lanjutan:

Markus 1:4-8; Kisah Para Rasul 2:1-21, 37-41


Doa:

Bapa, saya sangat bersyukur bahawa pada Hari Pentakosta 'Ya' ilahi bergema dengan pengesahan yang kuat. Semoga pengesahan yang sama terdengar dalam hati saya juga, saya berdoa. Dalam nama Yesus saya memohon. Amin.


Rev Gerawat Maran

Comments


bottom of page