top of page

Kitab Suci Ilham Allah


Anda pernah mendengar bahawa iman setiap orang datang dari dalam diri mereka sendiri dan pengalaman budaya yang dikongsi bersama mereka dengan orang di sekeliling mereka. Mereka percaya bahawa individu itu boleh menentukan kebenarannya sendiri. Mereka berkata, "Saya percaya ini atau itu benar" atau "Ini benar untuk saya.”


Tetapi Tuhan berkata kepada anda bahawa Dia mengilhamkan Kitab Suci dan mendedahkan kebenaran kepada kita. Firman Tuhan berkata, "Seluruh Kitab Suci diilhamkan oleh Allah , dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. " 2 Timotius 3:16Tuhan juga menyatakan, 2 Petrus 1:20-21,”Hal terutama yang harus kamu ketahui: Tidak ada satu nubuat pun dalam Kitab Suci yang berasal daripada penafsiran sendiri, kerana nubuat bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah.”


Semua Firman Tuhan, atau Kitab Suci, diilhamkan oleh Tuhan. Ia berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan melatih kita bagaimana untuk hidup benar. Pada zaman awal Tuhan memilih orang yang akan Dia gunakan untuk menyatakan Firman-Nya. Dia menyatakan Firman-Nya kepada mereka melalui Roh-Nya.


Ia memberitahu bahawa tiada perkataan yang terdapat dalam Alkitab adalah tafsiran manusia sendiri tentang apa yang dia fikir Tuhan sedang katakan. Setiap perkataan yang terdapat dalam Alkitab adalah kata-kata Tuhan kepada kita secara langsung. Semua firman-Nya dalam Alkitab boleh dipercayai. Kita masing-masing mesti menyerahkan diri kita kepada kebenaran yang diwahyukan kepada kita oleh Tuhan dalam firman-Nya.


Comments


bottom of page