top of page

"Makan Buku"Shalom dan Selamat pagi saudara-saudari dalamYesus Kristus dengan doa ucapan syukur Dan pujian.


Renungan Firman Tuhan kita pada pagi ini:"Makan Buku" ("Eating the Book")


'Maka kubukalah mulutku Dan diberikan-Nya gulungan kitab itu kumakan.' (Yehezkiel 2:9-10; 3:1-15, 3:2)


Renungan:


Rasul Yohanes, bukan yang pertama orang didalam Alkitab, yang disuruh untuk memakan naskah atau buku. Yehezkiel, seperti firman yang kita baca hari ini, telah diberikan sebuah buku dan disuruh memakanya. Yeremia, juga 'makan' penyetaan Allah (lihat Yer.15:16)


Kenapa Yeremia, Yehezkiel dan Yohanes 'makan' firman yang dari Allah? Kerana, kesemua mereka ini hidup pada hari yang dipaksa menjadi serupa dengan kedudayaan pada masa itu dan norma itu sangat kuat pada zaman mereka. Tugas mereka sebagai nabi, menuntut mereka hidup dengan gaya yang berlainan - gaya hidup yang datang dari mulut Allah yang mereka layani dan sembah.


Makanan Firman Allah yang diberikan kepada mereka, yang dimakan oleh mereka, memampukan mereka berbicara dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa dan jelas. Yohanes, Yehezkiel dan Yeremia adalah model yang baik untuk pemberita-pemberita yang mempunyai tanggungjawab untuk membentuk umat Allah secara rohani pada waktu pertentangan Alkitab dengan kebudayaan.


Tetapi mereka harus 'memakan' Alkitab iaitu Injil Kristus dahulu. Selalu banyak saripada kita - termasuk hamba Tuhan - menganggap Alkitab sebagai makanan biasa saja - yang hanya kan memberi perasa dimulut saja. Bagaimanapun, kita berhenti untuk menikmati makanan itun dengan sepenuhnya. Benar, dengan hanya cukup mengenal sedikit Firman itu, dapat memberikan kita makanan rohani, tetapi hanya mereka yang mengambil masa untuk menyelidiki dan mendalami firman Tuhan sahaja akan mendapat kekuatan rohani.


Bagaimanakah Gereja Kristian dapat hidup bertahan dalam zaman-zaman dahulu?

Karena orang-orang Kristian telah dibentukkan oleh Firman Allah, mereka memakan Firman itu dan Firman itu masuk kedalam sistem hidup mereka.

Buku itu menjadi sebagian hidup; darah dan daging mereka.


Ayat-ayat rujukan:


Keluaran 13:1-10;

Ulangan 6:1-9


Doa: Bapa, berilah saya keinginan untuk makan Firman-Mu, bukan hanya pada masa ada masalah sahaja, tetapi tiap-tiap hari, agar saya menjadi kuat dan dapat berbicara tentang Firman-Mu pada masanya. Segala kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu.


Amin.

Rev Gerawat Maran

bottom of page