top of page

Mengingatkan Kita Semua Kebenaran


Tetapi apabila Dia, iaitu Roh Kebenaran datang, Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengar-Nya dan memberitahumu apa yang akan terjadi. Yohanes 16:13


Ayat dalam Yohanes 16:13 menerangkan peranan Roh Kudus sebagai Roh kebenaran yang membimbing dan mengingatkan kita tentang semua kebenaran yang terkandung dalam Firman Tuhan. Apabila Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia mengarahkan kita kepada kebenaran dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendak dan rancangan Tuhan.


Melalui doa dan puasa, kita boleh meminta kejernihan fikiran untuk lebih memahami kebenaran Firman Tuhan. Kita boleh berterima kasih kepada Roh Kudus kerana Dia bekerja di dalam kita, mengingatkan kita tentang Firman-Nya dan membuka mata hati kita untuk memahami kebenaran yang tersembunyi di dalam Dia.


Kita juga boleh berdoa agar kehadiran Roh Kudus dalam komuniti kita akan membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran-Nya.


Doa:

Ya Tuhan yang maha suci,

Saya bersyukur kepada-Mu atas Roh Kudus-Mu, Roh Kebenaran, yang hadir dalam hidup saya. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang membimbing saya ke dalam semua kebenaran yang terkandung dalam Firman-Mu.


Ya Roh Kudus, saya memohon agar Engkau memberi saya kejernihan fikiran ketika saya berdoa. Buka minda saya untuk lebih memahami kebenaran Firman-Mu. Tolonglah saya untuk hidup menurut kehendak-Mu dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang rancangan-Mu.


Saya bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang mengingatkan saya dan mendedahkan kebenaran-Mu kepada saya. Saya meminta agar setiap kehadiran Roh Kudus dalam komuniti saya akan membawa pemahaman yang lebih mendalam dan lebih bergantung pada kebenaran-Mu. Benarkan semua orang dalam komuniti saya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu.


Semoga saya terus hidup dalam kebenaran-Mu, dipimpin dan diberi kuasa oleh Roh Kudus-Mu. Semoga saya menjadi saksi yang setia dan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendak-Mu.


Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.


Comments


bottom of page