top of page

Pemerkasaan Roh


Kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah kurnia melebihi permintaan dan sangkaan kita, menurut kuasa-Nya yang bertindak dalam diri kita, kepada-Nya kemuliaan dalam jemaah dan dalam Kristus Yesus zaman-berzaman selama-lamanya! Amin. Efesus 3:20-21


Ayat dalam Efesus 3:20-21 ini menerangkan kuasa dan pemerkasaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita sebagai umat-Nya. Tuhan mempunyai kuasa yang tidak terbatas, jauh melebihi semua permintaan dan pemikiran kita. Apabila kita membuka diri dan menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, kita boleh mengalami pemberdayaan yang luar biasa untuk hidup dalam kasih, melayani orang lain, dan menjalani kehidupan dengan tujuan dan misi yang diberikan oleh Tuhan.


Pemerkasaan Roh ialah konsep yang menggambarkan kuasa dan pengaruh luar biasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus adalah orang yang tidak kelihatan, tetapi kuasa-Nya mampu melakukan kerja-kerja yang besar dan ajaib. Apabila kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita mengalami kuasa-Nya yang melampaui batas-batas manusia.


Melalui pemberdayaan Roh, kita menerima pelbagai karunia dan pengaruh yang membolehkan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan, kebijaksanaan, kasih sayang, kegembiraan, dan pelbagai bakat dan kemahiran rohani yang diperlukan untuk melayani dan memenuhi panggilan-Nya dalam kehidupan kita.


Pemerkasaan roh juga merujuk kepada peranan Roh Kudus dalam mengubah hidup kita. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada-Nya dan hidup dalam ketaatan kepada Firman-Nya, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menghapuskan sifat-sifat daging dan membentuk watak Kristus dalam diri kita. Dia membantu kita untuk mengatasi godaan, mengatasi kelemahan kita, dan hidup dalam kemenangan rohani.


Melalui pemerkasaan Roh, kita juga diutus dan diberi kuasa untuk melayani dan memberitakan Injil kepada dunia. Roh Kudus memberikan penglihatan, semangat, dan keberanian untuk berkongsi kasih dan kebenaran-Nya dengan orang lain. Dia membantu kita untuk melihat peluang pelayanan, mengatasi halangan, dan memberikan kesaksian hidup tentang kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita.


Sebagai umat Tuhan yang diberi kuasa oleh Roh, kita dijemput untuk hidup dalam kebergantungan dan kesatuan dengan-Nya. Melalui doa, membaca Firman, persekutuan dengan saudara seiman, dan kehidupan yang taat, kita boleh terus dihubungkan dengan Roh Kudus yang memberi kuasa. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita bergantung pada kuasa-Nya yang melimpah untuk melakukan segala yang Tuhan panggil untuk kita lakukan.


Doa:

Ya Tuhan,

Saya bersyukur atas pemerkasaan Roh-Mu yang luar biasa yang bekerja dalam hidup saya. Terima kasih atas kuasa-Mu yang tidak terhingga dan keupayaan-Mu untuk melakukan perkara yang jauh melebihi apa yang saya bayangkan.


Pimpinlah saya, Roh Kudus, untuk hidup dalam kebergantungan dan kesatuan dengan-Mu setiap hari. Tolonglah saya untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada-Mu, supaya Engkau dapat bekerja dengan kuasa-Mu di dalam saya.


Ya Roh Kudus, bentuklah sifat Kristus dalam hidup saya. Bantu saya mengatasi godaan dan kelemahan saya, dan hidup dalam kemenangan rohani. Jadikanlah saya alat-Mu yang terus-menerus diperbaharui oleh-Mu, agar saya dapat menjadi saksi yang hidup dari kuasa-Mu.


Beri saya visi, semangat dan keberanian untuk berkhidmat dan berkongsi Injil kepada dunia. Bimbing saya untuk melihat peluang melayani, melepaskan rasa takut dan keraguan, dan hidup dengan penuh kepercayaan dalam panggilan-Mu.


Saya berserah sepenuhnya kepada-Mu, ya Roh Kudus. Penuhilah hidup saya dengan kuasa-Mu yang berlimpah-limpah, supaya saya dapat hidup dalam kemenangan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.
Comments


bottom of page