top of page

Percaya akan Kebaikan Tuhan


Bacaan Alkitab: Mazmur 106-115


Pemazmur dalam Mazmur 107:23-24 menulis tentang pekerjaan Tuhan. Sebagai orang Kristian, kita mahu melihat bukan hanya karya-Nya, tetapi kita juga mahu melihat Dia. “Diberkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah.” (Matius 5:8)


Untuk miliki hati yang suci, kita perlu menerima api pemurnian. Adakah kamu mampu menahan panas relau-Nya?


Gereja, saya memohon agar kamu percaya kepada Tuhan yang memurnikan! Ketika Tuhan sedang memurnikan kamu menjadi emas dan perak tulen, hindari desakan untuk melompat keluar dari api belas kasihan yang memurnikan hari ini walaupun panas dan tidak selesa. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Percayalah bahawa rencana-Nya adalah untuk sukacita yang tidak terhingga, menyediakan kita untuk masa Kedatangan-Nya yang Kedua. Terimalah kepakaran-Nya sebagai Pemurni.


Maleakhi 3:2-3 “Akan tetapi, siapakah yang mampu bertahan menghadapi hari kedatangan-Nya? Siapakah yang dapat bertahan ketika Dia menampakkan diri? Kerana Dia bagaikan api pemurni logam dan sabun tukang cuci. Dia akan mengambil tempat-Nya sebagai orang yang memurnikan dan membersihkan perak, lalu Dia akan menyucikan bani Lewi serta memurnikan mereka seperti emas dan

perak, sehingga mereka menjadi orang yang membawa persembahan yang benar kepada Tuhan.”


Sebelum Kedatangan Kristus yang Kedua, penghakiman dahsyat Tuhan akan jatuh ke atas seluruh dunia. Kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaan-Nya akan didahului oleh murka Tuhan terhadap dunia yang penuh dengan dosa kerana menolak Kristus. Biarlah Tuhan melakukan kerja permurnian di dalam diri kita hari ini, menyucikan kita hari ini supaya kita dapat bertahan pada hari kedatangan-Nya dan dapat berdiri apabila Dia menampakkan diri.


Doa:

Tuhan Yesus, bantulah saya mengenali setiap pekerjaan yang Engkau lakukan dalam hidup saya dan melihat Engkau dalam dunia yang hancur dan rapuh yang dilanda malapetaka, konflik dan penyakit. Ajarlah saya cara berdoa supaya doa saya selaras dengan kehendak- Mu. Amin!


Elder Lee Choong San, NECF
Comments


bottom of page