top of page

Rasa Bersalah kerana Bergaul dengan Orang yang Bersalah


"Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, "Orang ini menyambut orang berdosa dan makan bersama mereka." (Lukas 15:1-10, ayat 2).


Renungan:


Hari ini kita melihat contoh khusus bagaimana Yesus dikritik secara diskriminasi dan tidak adil. Firman kita hari ini mengatakan bahawa apabila pemungut cukai dan orang berdosa datang untuk mendengar Yesus bercakap, orang Farisi dan ahli Taurat mengeluh bahawa Dia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Kritikan mereka membayangkan bahawa kerana Dia bergaul dengan orang berdosa dan pemungut cukai, Dia sama seperti mereka - bersalah kerana bergaul dengan orang yang bersalah.


Bagaimanakah Yesus bertindak balas terhadap perkara ini? Dia pasti berasa sakit, tetapi cara Dia bertindak balas terhadap kesakitan adalah dengan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dalam terjemahan NKJV, ayat 3 bermula dengan 'Begitu' - perhatikan 'begitu' - 'Dia berkata kepada mereka perumpamaan ini', dan kemudian memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, duit syiling yang hilang, dan anak yang hilang, yang semuanya adalah wahyu tentang Tuhan yang mencari dan menebus. Sungguh reaksi yang luar biasa terhadap tuduhan itu - Dia mengubahnya menjadi wahyu tentang Tuhan.


Contoh lain ialah apabila orang Farisi memerhatikannya untuk melihat sama ada dia akan menyembuhkan seorang lelaki dengan tangan kiri yang lumpuh pada hari Sabat, supaya mereka boleh mengkritik dan menghukumnya. Kitab Suci berkata, 'Dia ... melihat mereka marah, berdukacita kerana hati mereka yang tamak' (Markus 3:5, NKJV). Dalam perbuatan ini, Yesus mentakrifkan sifat kemarahan sebenar - kesedihan atas apa yang berlaku kepada orang lain dan bukannya kebencian terhadap apa yang berlaku kepada diri sendiri. Reaksi itu juga merupakan pendedahan tentang sifat sebenar marah.


Apabila anda berada dalam situasi di mana anda menjadi subjek kritikan yang kejam dan tidak adil dan luka menembusi jiwa anda, bertenanglah dengan fakta bahawa Kristus bukan sahaja mengetahui perasaan anda, tetapi Dia juga boleh membantu anda menjadikan reaksi anda sebagai wahyu.


Renungan Lanjutan:


Matius 5:1-12;

6:12; 18:21-22


Doa:


Bapa yang dihormati, adakah ini benar-benar mungkin? Bolehkah saya juga menangani kesakitan saya supaya reaksi saya menjadi pendedahan? Firman-Mu berkata, 'Segala sesuatu mungkin bagi mereka yang percaya'. Saya percaya - bantu iman saya yang lemah. Amin.


Rev Gerawat Maran

bottom of page