top of page

Renungan Pra-Paskah

Hari Pra-Paskah Ke-35

"Akan sampai saatnya, malah sudah pun sampai, penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; kerana Bapa menghendaki penyembah yang sedemikian. Allah itu Roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." - Yohanes 4:23-24 AVB

RENUNGAN: Penyembah yang benar bukanlah mereka yang memerlukan elemen luaran untuk menunjukkan diri sebagai orang yang sahih seperti memakai pakaian khas atau bersembahyang di kuil atau bangunan gereja.

Tuhan mencari mereka yang mempunyai hati yang dibersihkan oleh darah Yesus, di mana Firman Tuhan tertulis di dalam hati dan fikiran mereka. Inilah penyembah yang dicari Tuhan, yang menyembah-Nya dengan semangat dan kebenaran. Adakah kata-kata di bibir kita mengungkapkan kebenaran hati kita ketika kita menyanyi dan menyembah Tuhan?

bottom of page