Bagaimana Saya

Mengenal Allah

Secara Peribadi?

Jikalau teman-teman sekalian, belum mengenal Allah secara peribadi, kami cadangkan 4 prinsip yang boleh membantu kita di dalam perhubungan kita dengan Tuhan.

Allah mengasihi anda dan menciptakan anda untuk anda mengenali-Nya secara peribadi.

Manusia berdosa dan terpisah dari Allah.

Melalui Yesus kita akan mengenal Allah secara peribadi dan mengalami kasih-Nya.

Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita secara peribadi.

Prinsip #1:

Allah mengasihi anda dan menciptakan anda untuk anda mengenali-Nya secara peribadi.

 

Bahagian Firman Tuhan yang paling terkenal di dalam Alkitab, ialah “'Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal.”

( Yohanes 3:16 AVB)

 

Hidup ini adalah persiapan untuk kita hidup berkekalan satu hari nanti. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih hala tuju kehidupan kita : Hidup kekal yang bersama dengan Allah atau hidup kekal yang berpisah daripada Allah.

 

Allah sangat-sangat menghargai kita dan ingin kita bersama dengannya di akhirat satu hari nanti.

 

Alkitab mengatakan “Inilah hidup kekal, iaitu mereka mengenal-Mu sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus.”

(Yohanes 17:3 AVB)

 

Jadi, apakah yang menghalang kita mengenal Tuhan secara peribadi? Masuk kita ke dalam prinsip #2.

 

Prinsip #2:

Manusia berdosa dan te