Bagaimana Saya

Mengenal Allah

Secara Peribadi?

Jikalau teman-teman sekalian, belum mengenal Allah secara peribadi, kami cadangkan 4 prinsip yang boleh membantu kita di dalam perhubungan kita dengan Tuhan.

Allah mengasihi anda dan menciptakan anda untuk anda mengenali-Nya secara peribadi.

Manusia berdosa dan terpisah dari Allah.

Melalui Yesus kita akan mengenal Allah secara peribadi dan mengalami kasih-Nya.

Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita secara peribadi.

Prinsip #1:

Allah mengasihi anda dan menciptakan anda untuk anda mengenali-Nya secara peribadi.

 

Bahagian Firman Tuhan yang paling terkenal di dalam Alkitab, ialah “'Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal.”

( Yohanes 3:16 AVB)

 

Hidup ini adalah persiapan untuk kita hidup berkekalan satu hari nanti. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih hala tuju kehidupan kita : Hidup kekal yang bersama dengan Allah atau hidup kekal yang berpisah daripada Allah.

 

Allah sangat-sangat menghargai kita dan ingin kita bersama dengannya di akhirat satu hari nanti.

 

Alkitab mengatakan “Inilah hidup kekal, iaitu mereka mengenal-Mu sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus.”

(Yohanes 17:3 AVB)

 

Jadi, apakah yang menghalang kita mengenal Tuhan secara peribadi? Masuk kita ke dalam prinsip #2.

 

Prinsip #2:

Manusia berdosa dan terpisah dari Allah.

 

Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengenal-Nya secara peribadi atau mengalami kasihnya kerana dosa kita.

 

Alkitab ada mengatakan “Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah.”

(Roma 3:23 AVB)

 

Ada perpisahan di antara kita dengan Allah. Manusia berusaha untuk mencapai Allah dan berusaha untuk menjalinkan perhubungan peribadi dengan Tuhan melalui keupayaan kita sendiri seperti berbuat baik, mencari pahala, falsafah, keagamaan dsb. Tetapi, kita tidak akan berjaya kerana kita tidak akan mencapai kesucian yang sepenuhnya dengan keupayaan kita sendiri.

 

Alkitab mengatakan “Kerana ganjaran dosa ialah kematian tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.”

(Roma 6:23 AVB)

 

Prinsip yang seterusnya akan memberikan kita penjelasan satu-satunya jalan untuk menjembatani perpisahan ini.

 

Prinsip #3:

Melalui Yesus kita akan mengenal Allah secara peribadi dan mengalami kasih-Nya.

 

Yesus mati untuk kita : Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian: Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita.

(Roma 5:8 AVB)

 

Yesus bangkit dari mati : Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama, yang telah kuterima sendiri: Bahawa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci; bahawa Dia telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci; dan bahawa Dia telah memperlihatkan diri-Nya kepada Petrus, kemudian kepada dua belas murid-Nya. Selepas itu, Dia memperlihatkan diri-Nya kepada saudara-saudara kita, lebih daripada lima ratus orang pada satu masa. Kebanyakan mereka masih hidup, dan ada yang sudah meninggal dunia.

(1 Korintus 15:3-6 AVB)

 

Yesus adalah jalannya : Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui-Ku.

(Yohanes 14:6 AVB)

 

Bayangkan, Allah telah menjembatani kita dengan Tuhan, melalui Yesus Kristus. Dia mati di atas salib bagi pihak kita dan membayar hutang dosa kita di atas salib.

 

Tetapi, saudara-saudari, mengetahui kebenaran di atas, tidak mencukupi. Masuk kita ke dalam prinsip #4.

 

Prinsip #4:

Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita secara peribadi.

 

Barulah kita boleh mengenal Allah secara peribadi dan mengalami kasih-Nya dengan sepenuhnya.

 

Kita harus menerima Yesus : Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yan