top of page

Apakah misi Yesus? Mengapa Yesus datang?


Beberapa kali dalam kehidupan Yesus, Dia menunjukkan bahawa Dia adalah seorang lelaki dalam misi. Dia mempunyai tujuan, yang Dia sengaja laksanakan. Walaupun pada usia muda, Yesus tahu bahawa Dia mesti berkaitan dengan urusan Bapa-Nya, “Aku harus di rumah Bapa-Ku” (Lukas 2:49). Pada hari-hari terakhir kehidupan-Nya di bumi, Yesus “dengan tegas berangkat ke Yerusalem,” di mana Dia tahu Dia akan dibunuh (Lukas 9:51). Boleh dikatakan bahawa misi asas masa Kristus di bumi adalah untuk memenuhi rancangan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang sesat.


Yesus sebut secara ini dalam Lukas 19:10: "Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat." Yesus baru sahaja dikritik kerana pergi ke rumah "orang berdosa." Yesus menjawab dengan menegaskan misinya adalah menyelamatkan orang yang memerlukan penyelamatan. Reputasi mereka kerana berdosa bukan alasan untuk menghindarinya; sebaliknya, itu adalah sebab untuk mencari mereka. Berkali-kali semasa pelayanan Kristus, Dia berusaha untuk memaafkan orang-orang yang dijauhi oleh pemimpin yang selalu menganggap kebenaran diri pada masa itu. Dia mencari dan menyelamatkan wanita di perigi dan orang Samaria di kotanya (Yohanes 4: 39–41), wanita berdosa dengan sebotol minyak wangi (Lukas 7:37), dan bahkan salah seorang murid-Nya sendiri, Matius, yang pernah menjadi pemungut cukai (Matius 9: 9).


Dalam Matius 9, sekali lagi Yesus dikritik kerana "makan bersama-sama pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat" (ayat 11), dan sekali lagi Yesus menjawab dengan menyatakan misinya: "Aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi orang yang dihina masyarakat" (ayat 13) . Matlamat Yesus adalah untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah tujuan yang Dia capai: “Aku sudah memuliakan Engkau di atas bumi dengan menyelesaikan tugas yang Engkau berikan kepadaKu” (Yohanes 17: 4).


Melalui Injil, kita melihat Yesus meminta pertaubatan dan mengampuni orang-orang berdosa yang paling buruk. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk datang kepada-Nya. Sebenarnya, Dia mengejar mereka yang sesat, seperti perumpamaan tentang domba yang hilang dan mata wang yang hilang (Lukas 15: 1–10). Dalam kisah anak yang sesat, Yesus mengajar bahawa Tuhan akan selalu menyambut dengan tangan terbuka mereka yang datang kepada-Nya dengan hati yang bertaubat (Lukas 15: 21–22; lihat Yesaya 57:15). Bahkan hari ini, Yesus terus mencari dan menyelamatkan mereka yang dengan rendah hati mempercayai Dia (Matius 11:29; 18: 3–4; Wahyu 3:20).


Sumber yang disyorkan: God the Son Incarnate: The Doctrine of Christ by Stephen Wellum


"What was Jesus’ mission? Why did Jesus come?” GotQuestions.org. https://www.gotquestions.org/Jesus-mission.html


bottom of page