top of page

Baca Alkitab


Yohanes 1:1 (AVB) Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman itu ialah Allah.

Roma 10:17 (AVB) Oleh itu, iman datang daripada mendengar perkhabaran itu, dan perkhabaran itu didengar melalui sabda Kristus.


Membaca Alkitab kita adalah lebih daripada sekadar membaca. Firman Tuhan adalah salah satu cara utama yang Tuhan berbicara. Yohanes 1: 1 mengatakan, “Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman itu ialah Allah.”


Membaca firmanNya akan:


1. Mengajar kita tentang Tuhan dan karakterNya.


2. Mengajar kita cara berdoa dan apa yang harus deklarasikan sepanjang kehidupan anda.


3. Memberi kita kefahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana anda menjalani kehidupan kita dan bagaimana mencari dan mengejar Tuhan.


Sekiranya kita tidak membaca Alkitab anda, kita akan terhad dalam pertumbuhan rohani kita.


Roma 10:17 mengatakan, “Oleh itu, iman datang daripada mendengar perkhabaran itu, dan perkhabaran itu didengar melalui sabda Kristus.”


Untuk menjalani kehidupan yang taat kepada Kristus, kita harus membaca firman-Nya dan membiarkan Roh Kudus melayani kita dan memberi kita pengetahuan dan rahmat untuk tidak hanya menjadi pendengar firman itu, tetapi juga pelaku firman.


Terdapat banyak perkara yang kita benar-benar tidak tahu sehingga kita memahami firman Tuhan. Oleh itu, adalah penting untuk tidak bergantung pada ajaran perkataan orang lain, tetapi membacanya sendiri.


Bacalah firman Tuhan.


Komuniti Digital

bottom of page