top of page

Hidup Didunia Pasti Ada Masalah


“…Orang baik mengalami banyak kesusahan, tetapi TUHAN menyelamatkan mereka daripada semuanya…” Mazmur 34:20


Pemazmur memperingatkan diri kita bahawa orang baik juga mengalami banyak kesusahan atau mempunyai banyak masalah, namun TUHAN menyelamatkan mereka daripada setiap masalah atau kesusahan mereka alami.


Kesusahan dan masalah didalam hidup ini pasti ada, walaupun kita menjalani kehidupan yang benar dihadapan Tuhan setiap hari. Namun masalah, kesusahan dan ancaman pasti tidak dapat mengancam hidup kita sebab Tuhan menolong hiidup kita.


Dengan itu pemazmur menyakinkan diri kita bahawa “...TUHAN akan menyelamatkan kita daripada setiap masalah, kesusahan, kesukaran dan ancaman yang kita hadapi. Dia akan memelihara kita dengan sempurna, tulang kita tidak akan patah satu pun.


Oleh itu pemazmur mendorong setiap orang benar supaya terus berlindung didalam Tuhan walaupun mengalami berbagai masalah didalam hidup mereka, sebab bagi orang yang jahat mereka akan mati oleh kerana kejahatan mereka demikian juga dengan mereka yang membenci orang yang benar, mereka akan dihukum.


Oleh yang demikian hiduplah akrab dengan Tuhan, sebab didalam Nya hidup orang yang benar akan selamat dan terlindung... oleh itu janganlah putus asa jika kita melalui berbagai masalah dan kesusahan, sebab Tuhan pasti akan menolong kita untuk keluar daripada segalanya.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memuji dan mengagungkan namaMu kerana Engkau Tuhan yang sentiasa memperhatikan diri saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

bottom of page