top of page

Jaga Baik-Baik Apa Yang Dipercayakan Kepada Kita


“…Timotius, jagalah baik-baik apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jauhkanlah dirimu daripada percakapan yang tidak berguna dan perdebatan yang sia-sia tentang hal-hal yang disebut orang sebagai “Pengetahuan”.......” 1 Timotius 6:20


Paulus menasihatkan Timotius supaya menjaga dengan baik-baik tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepadanya. Dengan menjauhkan diri daripada segala percakapan-percakapan orang yang tidak berguna yang bukan dari Tuhan dan juga daripada perdebatan-perdebatan orang yang membantah kebenaran, yang menggunakan sesuatu yang disebutnya “pengetahuan,”.


Sebab terdapat beberapa orang telah mengikuti ‘..pengetahuan..’ yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan yang benar mereka. Dengan itu bagi semua mereka yang membaca suratnya ini, dia berdoa agar kebaikan hati Tuhan akan sentiasa menyertai mereka masing-masing sehingga mengatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang sesat, sehingga mereka telah menyeleweng daripada ajaran-ajaran Kristian yang benar, yang mereka percaya dahulunya.


“..pengetahuan..” adalah golongan yang percaya bahawa “..keselamatan..” itu boleh dicapai melalui pengetahuan khusus iaitu melalui perantaraan suatu wahyu surgawi. Dengan itu Paulus dengan tegas apar mejauhkan dirinya daripada semuanya ini. Tetapi memusatkan seluruh hati dan keyakinan pada kebenaran Firman Tuhan.


Bagaimanakah dengan kita hari ini, apakah kita kita mengerjakan terus tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita hari ini dengan baik-baik? Sebab segala yang Tuhan percaya kepada kita lakukan baik untuk hidup kita, oleh itu marilah kita terus melayani dengan sungguh-sungguh sebab apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak akan sia-sia.


Oleh itu jangan melalaikan hal-hal yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, hindari segala perdebatan yang tidak berguna, layani Tuhan sehingga akhir hidup kita...


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkanMu hidup saya, sebab Engkau mempercayakan saya untuk melaksanakan tugas ini, sebenarnya saya tidak layak, pakailah hidup saya untuk memuliakan namaMu. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page